Statistieken Buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen )

Aantal inwoners per jaar in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen )
(zeer grote groei van 30% naar 2.711 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) is met 625 inwoners toegenomen van 2.086 inwoners in 1990 tot 2.711 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote groei van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 20 inwoners (0,84%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 1-2-3-4 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 1-2-3-4 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ), 2: buurt Klapdorp-Brouwersvliet, 3: buurt Groenplaats (Spaanse Wallen), 4: buurt Hoogstraat (Spaanse Wallen), 5: buurt Oudaan (Spaanse Wallen), 6: buurt Gevangenis (Spaanse Wallen), 7: buurt Scheldekaden Noord.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen )

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ). De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.565)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) was €29.565. Er waren 1.969 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) was €58.214.339.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen )

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.261Aantal2022
Mannen1.449Aantal2022
0 tot 10 jaar115Aantal2022
10 tot 20 jaar145Aantal2022
20 tot 30 jaar565Aantal2022
30 tot 40 jaar466Aantal2022
40 tot 50 jaar355Aantal2022
50 tot 60 jaar363Aantal2022
60 tot 70 jaar359Aantal2022
70 tot 80 jaar240Aantal2022
80 tot 90 jaar84Aantal2022
90 jaar en ouder15Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ).

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*165.286Aantal2023
Gescheiden*45.412Aantal2023
Ongehuwd*304.143Aantal2023
Verweduwd*24.069Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.969Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€58.214.339Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.565Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€19.596Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ).

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*413.850Aantal2023
Vreemdelingen*125.060Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ) helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002A00-Code2023
RegionaamAntwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen )Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte22Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen3.135Aantal2023
Aantal inwoners2.711Aantal2022
Aantal huishoudens1.864Aantal2021
Aantal wagens763Aantal2021
Dichtheid adressen140,85Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners121,80Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens83,75Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens34,28Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ).

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties55Aantal2020
Huizen-Transacties2Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€287.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€530.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ).

Adressen in de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen )

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Antwerpen Kern-Oude Stad (Spaanse Wallen ). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blauwmoezelstraat1 - 92000
Braderijstraat1 - 92000
Bullinckplaats1 - 72000
Burchtgracht10 - 82000
Coppenolstraat1 - 92000

Toon alle 77 rijen met adressen...