Statistieken Buurt Arduinbos

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Arduinbos in de gemeente Geraardsbergen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Arduinbos in de gemeente Geraardsbergen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Arduinbos
(groei van 33% naar 347 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Arduinbos is met 87 personen gestegen van 260 personen in 1990 tot 347 personen in 2023 (dat is een groei van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 personen (0,91%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Overboelare met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Arduinbos: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Overboelare met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Overboelare-Centrum, 2: buurt Planken, 3: buurt Overboelare-Station, 4: buurt Overboelare-Verbondenestraat, 5: buurt Kruisveldeken ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Overboelare met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Overboelare-Centrum, 2: buurt Planken, 3: buurt Overboelare-Station, 4: buurt Overboelare-Verbondenestraat, 5: buurt Kruisveldeken, 6: buurt Dender-Linkeroever-Verspr.Bew., 7: buurt Molenteveel, 8: buurt Kleine Buizemont, 9: buurt Grote Buizemont, 10: buurt De Zweden, 11: buurt Schillebeek, 12: buurt Arduinbos ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Arduinbos voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Arduinbos ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Arduinbos

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Arduinbos. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Arduinbos: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€42.722)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Arduinbos. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Arduinbos was €42.722. Er waren 205 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Arduinbos was €8.757.946.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 75 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Arduinbos in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Geraardsbergen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Arduinbos (2014 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Arduinbos in de periode van 2014 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Arduinbos: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Arduinbos helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Geraardsbergen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Arduinbos

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Arduinbos.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Geraardsbergen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Arduinbos. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Arduinbos helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Geraardsbergen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Arduinbos voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen177Aantal2023
Mannen170Aantal2023
0 tot 10 jaar21Aantal2023
10 tot 20 jaar31Aantal2023
20 tot 30 jaar36Aantal2023
30 tot 40 jaar29Aantal2023
40 tot 50 jaar45Aantal2023
50 tot 60 jaar73Aantal2023
60 tot 70 jaar55Aantal2023
70 tot 80 jaar36Aantal2023
80 tot 90 jaar11Aantal2023
90 jaar en ouder6Aantal2023
Aantal inwoners347Aantal2023
0 tot 5 jaar8Aantal2023
5 tot 10 jaar13Aantal2023
10 tot 15 jaar9Aantal2023
15 tot 20 jaar22Aantal2023
20 tot 25 jaar18Aantal2023
25 tot 29 jaar18Aantal2023
30 tot 35 jaar14Aantal2023
35 tot 40 jaar15Aantal2023
40 tot 45 jaar19Aantal2023
45 tot 50 jaar26Aantal2023
50 tot 55 jaar25Aantal2023
55 tot 60 jaar48Aantal2023
60 tot 65 jaar21Aantal2023
65 tot 70 jaar34Aantal2023
70 tot 75 jaar15Aantal2023
75 tot 80 jaar21Aantal2023
80 tot 85 jaar11Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar6Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Arduinbos. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Arduinbos.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspandengeen dataAantal
Handelspanden per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Gevulde handelspandengeen dataAantal
Winkels: dagelijkse goederengeen dataAantal
Winkels: periodieke goederengeen dataAantal
Winkels: uitzonderlijke goederengeen dataAantal
Winkels: overigegeen dataAantal
Winkelsgeen dataAantal
Horecazakengeen dataAantal
Horecazaken per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Consumentgerichte dienstengeen dataAantal
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Leegstaande handelspandengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Arduinbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens143Aantal2023
Huishoudens 1 persoon26Aantal2023
Huishoudens 2 personen69Aantal2023
Huishoudens 3 personen24Aantal2023
Huishoudens 4 personen24Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon18%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen47%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften205Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.757.946Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€42.722Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.869Euro2019
Interkwartiel verschil38.706Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt114Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €15%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €14%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €11%Percentage2014
% inkomens 60.001 - 75.000 € 12%Percentage2011
% inkomens >75.000 €18%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€9.068.613Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€26.210Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit345Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)99%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten3Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Arduinbos.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41018D19-Code2024
RegionaamArduinbosNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte185Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen167Aantal2024
Aantal inwoners347Aantal2023
Aantal huishoudens143Aantal2023
Aantal wagens218Aantal2022
Dichtheid adressen0,90Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,77Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,18Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Arduinbos.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder13Aantal2023
Alleenwonend26Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)80Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen104Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder16Aantal2023
Kind bij gehuwd paar61Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar12Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)12Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen18Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Arduinbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties3Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Arduinbos.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders7Aantal2023
Eigenaars139Aantal2023
% Huurders5%Percentage2023
% Eigenaars95%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Arduinbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden152Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194513Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197017Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200083Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201014Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202013Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190011Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen152Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie151Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Arduinbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Arduinbos

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Arduinbos. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Geraardsbergen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arduinbos29500
Clausenweg19500
Gaverstraat1419500
Hoge Buizemont258 - 2749500
Kalvariestraat1 - 99500
Karel L. De Lensstraat1 - 99500
Kouterlosrechts29500
Veldekensdreef10 - 859500
Zavelstraat100 - 999500