Statistieken Buurt As-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt As-Centrum in de gemeente As. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt As-Centrum in de gemeente As. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt As-Centrum
(zeer grote toename van 65% naar 1.556 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt As-Centrum is met 611 personen toegenomen van 945 personen in 1990 tot 1.556 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 65%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 personen (1,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente As met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt As-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente As met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt As-Centrum, 2: buurt As Uitbreiding-Oost, 3: buurt As-Overeinde, 4: buurt As-Nedereinde, 5: buurt As-Station ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente As met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt As-Centrum, 2: buurt As Uitbreiding-Oost, 3: buurt As-Overeinde, 4: buurt As-Nedereinde, 5: buurt As-Station, 6: buurt As-Verspreide Bewoning, 7: buurt Terheide, 8: buurt Cockerill As, 9: buurt Zevenhuizen, 10: buurt Heiderveld, 11: buurt Molendel ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt As-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt As-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt As-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt As-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt As-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.980)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt As-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt As-Centrum was €31.980. Er waren 906 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt As-Centrum was €28.973.624.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt As-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente As waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt As-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt As-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt As-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt As-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente As getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt As-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt As-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente As

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt As-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt As-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente As getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt As-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen833Aantal2023
Mannen729Aantal2023
0 tot 10 jaar170Aantal2023
10 tot 20 jaar184Aantal2023
20 tot 30 jaar220Aantal2023
30 tot 40 jaar206Aantal2023
40 tot 50 jaar236Aantal2023
50 tot 60 jaar207Aantal2023
60 tot 70 jaar165Aantal2023
70 tot 80 jaar104Aantal2023
80 tot 90 jaar52Aantal2023
90 jaar en ouder16Aantal2023
Aantal inwoners1.556Aantal2023
0 tot 5 jaar77Aantal2023
5 tot 10 jaar93Aantal2023
10 tot 15 jaar102Aantal2023
15 tot 20 jaar82Aantal2023
20 tot 25 jaar99Aantal2023
25 tot 29 jaar121Aantal2023
30 tot 35 jaar109Aantal2023
35 tot 40 jaar97Aantal2023
40 tot 45 jaar134Aantal2023
45 tot 50 jaar102Aantal2023
50 tot 55 jaar90Aantal2023
55 tot 60 jaar117Aantal2023
60 tot 65 jaar97Aantal2023
65 tot 70 jaar68Aantal2023
70 tot 75 jaar63Aantal2023
75 tot 80 jaar41Aantal2023
80 tot 85 jaar28Aantal2023
85 tot 90 jaar24Aantal2023
90 tot 95 jaar16Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt As-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt As-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden44Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners28,54Aantal2022
Gevulde handelspanden40Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken15Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners10,15Aantal2022
Consumentgerichte diensten16Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners10,15Aantal2022
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt As-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens701Aantal2023
Huishoudens 1 persoon261Aantal2023
Huishoudens 2 personen198Aantal2023
Huishoudens 3 personen114Aantal2023
Huishoudens 4 personen90Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen38Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften906Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€28.973.624Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.980Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.961Euro2019
Interkwartiel verschil22.052Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt85Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€31.886.815Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.220Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.406Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)95Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten31Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit156Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit61Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt As-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71002A00-Code2024
RegionaamAs-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte70Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.162Aantal2024
Aantal inwoners1.556Aantal2023
Aantal huishoudens701Aantal2023
Aantal wagens860Aantal2022
Dichtheid adressen16,64Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners22,29Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,04Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt As-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder66Aantal2023
Alleenwonend261Aantal2023
Andere persoon21Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)284Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen208Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder102Aantal2023
Kind bij gehuwd paar252Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar105Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)124Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen114Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt As-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt As-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders268Aantal2023
Eigenaars433Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt As-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden764Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970143Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000146Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010189Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190031Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen359Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen405Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie763Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt As-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt As-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt As-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente As. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
André Dumontlaan1 - 63665
Bevrijdingslaan10 - 983665
Bilzerweg10 - 63665
Dorpsstraat10 - 993665
Dwarsstraat10 - 93665

Toon alle 25 rijen met adressen...