Statistieken Buurt Terheide

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Terheide in de gemeente As. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Terheide in de gemeente As. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Terheide
(daling van 4,27% naar 919 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Terheide is met 41 inwoners afgenomen van 960 inwoners in 1990 tot 919 inwoners in 2023 (dat is een daling van 4,27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -1 inwoner (-0,11%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente As met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Terheide: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente As met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt As-Centrum, 2: buurt As Uitbreiding-Oost, 3: buurt As-Overeinde, 4: buurt As-Nedereinde, 5: buurt As-Station ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente As met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt As-Centrum, 2: buurt As Uitbreiding-Oost, 3: buurt As-Overeinde, 4: buurt As-Nedereinde, 5: buurt As-Station, 6: buurt As-Verspreide Bewoning, 7: buurt Terheide, 8: buurt Cockerill As, 9: buurt Zevenhuizen, 10: buurt Heiderveld, 11: buurt Molendel ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Terheide voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Terheide ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Terheide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Terheide. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Terheide: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€26.092)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Terheide. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Terheide was €26.092. Er waren 582 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Terheide was €15.185.302.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Terheide in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente As waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Terheide (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Terheide in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Terheide: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Terheide helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente As getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Terheide

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Terheide.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente As

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Terheide. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Terheide helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente As getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Terheide voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen481Aantal2023
Mannen439Aantal2023
0 tot 10 jaar85Aantal2023
10 tot 20 jaar81Aantal2023
20 tot 30 jaar86Aantal2023
30 tot 40 jaar135Aantal2023
40 tot 50 jaar96Aantal2023
50 tot 60 jaar109Aantal2023
60 tot 70 jaar180Aantal2023
70 tot 80 jaar85Aantal2023
80 tot 90 jaar42Aantal2023
90 jaar en ouder21Aantal2023
Aantal inwoners919Aantal2023
0 tot 5 jaar42Aantal2023
5 tot 10 jaar43Aantal2023
10 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 20 jaar41Aantal2023
20 tot 25 jaar40Aantal2023
25 tot 29 jaar46Aantal2023
30 tot 35 jaar75Aantal2023
35 tot 40 jaar60Aantal2023
40 tot 45 jaar54Aantal2023
45 tot 50 jaar42Aantal2023
50 tot 55 jaar48Aantal2023
55 tot 60 jaar61Aantal2023
60 tot 65 jaar91Aantal2023
65 tot 70 jaar89Aantal2023
70 tot 75 jaar49Aantal2023
75 tot 80 jaar36Aantal2023
80 tot 85 jaar23Aantal2023
85 tot 90 jaar19Aantal2023
90 tot 95 jaar13Aantal2023
95 jaar en ouder8Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Terheide. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Terheide.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden8Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,61Aantal2022
Gevulde handelspanden8Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,23Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,08Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Terheide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens405Aantal2023
Huishoudens 1 persoon149Aantal2023
Huishoudens 2 personen131Aantal2023
Huishoudens 3 personen61Aantal2023
Huishoudens 4 personen46Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen18Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften582Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€15.185.302Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€26.092Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.784Euro2019
Interkwartiel verschil16.066Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt74Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €23%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €28%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€16.966.277Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.263Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit859Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)49Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten20Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit61Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit12Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Terheide.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71002A101Code2024
RegionaamTerheideNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte42Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen573Aantal2024
Aantal inwoners919Aantal2023
Aantal huishoudens405Aantal2023
Aantal wagens508Aantal2022
Dichtheid adressen13,72Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners22,00Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,69Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,16Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Terheide.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder39Aantal2023
Alleenwonend149Aantal2023
Andere persoon19Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)146Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen158Aantal2023
Inwonende andere persoon18Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder54Aantal2023
Kind bij gehuwd paar133Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar48Aantal2023
Lid van collectief huishouden44Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)58Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen54Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Terheide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties4Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Terheide.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders188Aantal2023
Eigenaars217Aantal2023
% Huurders46%Percentage2023
% Eigenaars54%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Terheide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden438Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194527Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000118Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202041Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen261Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen177Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie437Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Terheide. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Terheide

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Terheide. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente As. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Acaciastraat1 - 93665
Berkenstraat1 - 993665
Beukenstraat1 - 93665
Bevrijdingslaan111 - 1573665
Bilzerweg28 - 723665

Toon alle 15 rijen met adressen...