Statistieken Buurt Bachte-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bachte-Kern in de gemeente Deinze. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bachte-Kern in de gemeente Deinze. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bachte-Kern
(zeer grote groei van 48% naar 503 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bachte-Kern is met 164 personen gegroeid van 339 personen in 1990 tot 503 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 personen (1,25%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bachte-Maria-Leerne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bachte-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bachte-Maria-Leerne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Maria-Leerne-Centrum, 2: buurt Raasboom, 3: buurt Ooidonk, 4: buurt Maria-Leerne-Verspr. Bew., 5: buurt Bachte-Kern, 6: buurt Kaandelbeek-Industrieterrein, 7: buurt Rekkelinge, 8: buurt Bachte-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bachte-Kern voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bachte-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bachte-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bachte-Kern. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bachte-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€49.050)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bachte-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bachte-Kern was €49.050. Er waren 256 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bachte-Kern was €12.556.695.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 68 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bachte-Kern in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Deinze waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bachte-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bachte-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bachte-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bachte-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Deinze getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bachte-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bachte-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Deinze

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bachte-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bachte-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Deinze getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bachte-Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen265Aantal2023
Mannen234Aantal2023
0 tot 10 jaar48Aantal2023
10 tot 20 jaar52Aantal2023
20 tot 30 jaar65Aantal2023
30 tot 40 jaar71Aantal2023
40 tot 50 jaar65Aantal2023
50 tot 60 jaar93Aantal2023
60 tot 70 jaar52Aantal2023
70 tot 80 jaar33Aantal2023
80 tot 90 jaar13Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners503Aantal2023
0 tot 5 jaar34Aantal2023
5 tot 10 jaar14Aantal2023
10 tot 15 jaar32Aantal2023
15 tot 20 jaar20Aantal2023
20 tot 25 jaar37Aantal2023
25 tot 29 jaar28Aantal2023
30 tot 35 jaar40Aantal2023
35 tot 40 jaar31Aantal2023
40 tot 45 jaar26Aantal2023
45 tot 50 jaar39Aantal2023
50 tot 55 jaar46Aantal2023
55 tot 60 jaar47Aantal2023
60 tot 65 jaar29Aantal2023
65 tot 70 jaar23Aantal2023
70 tot 75 jaar13Aantal2023
75 tot 80 jaar20Aantal2023
80 tot 85 jaar13Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bachte-Kern. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bachte-Kern.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden5Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,85Aantal2022
Gevulde handelspanden4Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners6,42Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,28Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bachte-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens192Aantal2023
Huishoudens 1 persoon57Aantal2023
Huishoudens 2 personen60Aantal2023
Huishoudens 3 personen35Aantal2023
Huishoudens 4 personen27Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen13Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon30%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften256Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.556.695Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€49.050Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.970Euro2019
Interkwartiel verschil35.640Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt119Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie22Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €11%Percentage2012
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €16%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2019
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €15%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€12.270.205Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€26.275Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit477Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)11Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten12Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit22Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit11Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bachte-Kern.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44011K100Code2024
RegionaamBachte-KernNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte52Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen501Aantal2024
Aantal inwoners503Aantal2023
Aantal huishoudens192Aantal2023
Aantal wagens256Aantal2022
Dichtheid adressen9,57Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners9,60Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,67Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,89Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bachte-Kern.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder13Aantal2023
Alleenwonend57Aantal2023
Andere persoon5Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)94Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen82Aantal2023
Inwonende andere persoon10Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder21Aantal2023
Kind bij gehuwd paar90Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar21Aantal2023
Lid van collectief huishouden40Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)32Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen34Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bachte-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bachte-Kern.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders33Aantal2023
Eigenaars159Aantal2023
% Huurders17%Percentage2023
% Eigenaars83%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bachte-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden213Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194533Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197025Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200059Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201022Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202047Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190012Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen198Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen15Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie213Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bachte-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bachte-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bachte-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Deinze. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bachtekerkstraat1 - 99800
Bachtekouter1 - 99800
De Kogge1 - 89800
Dulakkerweg1 - 89800
Holdenweg10 - 89800

Toon alle 12 rijen met adressen...