Statistieken Buurt Banhage en Sappellenbos

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Banhage en Sappellenbos in de gemeente Oud-Heverlee. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Banhage en Sappellenbos in de gemeente Oud-Heverlee. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Banhage en Sappellenbos
(zeer grote groei van 47% naar 547 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Banhage en Sappellenbos is met 175 personen toegenomen van 372 personen in 1990 tot 547 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 personen (1,22%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Blanden met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Banhage en Sappellenbos: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Blanden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Blanden-Kern, 2: buurt Hoog Blanden, 3: buurt Blanden-Verspreide Bewoning, 4: buurt Banhage en Sappellenbos, 5: buurt Wijnberg Oud-Heverlee.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Banhage en Sappellenbos voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Banhage en Sappellenbos ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Banhage en Sappellenbos

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Banhage en Sappellenbos. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Banhage en Sappellenbos: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€75.742)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Banhage en Sappellenbos. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Banhage en Sappellenbos was €75.742. Er waren 253 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Banhage en Sappellenbos was €19.162.670.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Banhage en Sappellenbos in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oud-Heverlee waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Banhage en Sappellenbos (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Banhage en Sappellenbos in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Banhage en Sappellenbos: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Banhage en Sappellenbos helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Oud-Heverlee getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Banhage en Sappellenbos

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Banhage en Sappellenbos.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oud-Heverlee

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Banhage en Sappellenbos. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Banhage en Sappellenbos helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Oud-Heverlee getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Banhage en Sappellenbos voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen273Aantal2023
Mannen274Aantal2023
0 tot 10 jaar61Aantal2023
10 tot 20 jaar80Aantal2023
20 tot 30 jaar47Aantal2023
30 tot 40 jaar45Aantal2023
40 tot 50 jaar72Aantal2023
50 tot 60 jaar76Aantal2023
60 tot 70 jaar88Aantal2023
70 tot 80 jaar50Aantal2023
80 tot 90 jaar27Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners547Aantal2023
0 tot 5 jaar24Aantal2023
5 tot 10 jaar37Aantal2023
10 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 20 jaar40Aantal2023
20 tot 25 jaar29Aantal2023
25 tot 29 jaar18Aantal2023
30 tot 35 jaar18Aantal2023
35 tot 40 jaar27Aantal2023
40 tot 45 jaar31Aantal2023
45 tot 50 jaar41Aantal2023
50 tot 55 jaar34Aantal2023
55 tot 60 jaar42Aantal2023
60 tot 65 jaar37Aantal2023
65 tot 70 jaar51Aantal2023
70 tot 75 jaar28Aantal2023
75 tot 80 jaar22Aantal2023
80 tot 85 jaar19Aantal2023
85 tot 90 jaar8Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Banhage en Sappellenbos. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Banhage en Sappellenbos.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspandengeen dataAantal
Handelspanden per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Gevulde handelspandengeen dataAantal
Winkels: dagelijkse goederengeen dataAantal
Winkels: periodieke goederengeen dataAantal
Winkels: uitzonderlijke goederengeen dataAantal
Winkels: overigegeen dataAantal
Winkelsgeen dataAantal
Horecazakengeen dataAantal
Horecazaken per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Consumentgerichte dienstengeen dataAantal
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Leegstaande handelspandengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Banhage en Sappellenbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens192Aantal2023
Huishoudens 1 persoon33Aantal2023
Huishoudens 2 personen67Aantal2023
Huishoudens 3 personen26Aantal2023
Huishoudens 4 personen33Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen33Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon17%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen17%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften253Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€19.162.670Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€75.742Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€42.729Euro2019
Interkwartiel verschil63.663Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt149Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2011
% inkomens 20.001 - 30.000 €13%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €9%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2020
% inkomens >75.000 €35%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€21.962.541Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€40.671Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit521Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)20Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten12Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Banhage en Sappellenbos.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24086C0AACode2024
RegionaamBanhage en SappellenbosNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte87Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen222Aantal2024
Aantal inwoners547Aantal2023
Aantal huishoudens192Aantal2023
Aantal wagens326Aantal2022
Dichtheid adressen2,56Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners6,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,21Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens3,75Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Banhage en Sappellenbos.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder9Aantal2023
Alleenwonend33Aantal2023
Andere persoon8Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)140Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen120Aantal2023
Inwonende andere persoon14Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder13Aantal2023
Kind bij gehuwd paar144Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar32Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)30Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Banhage en Sappellenbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2018
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2016
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Banhage en Sappellenbos.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders12Aantal2023
Eigenaars179Aantal2023
% Huurders6%Percentage2023
% Eigenaars94%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Banhage en Sappellenbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden201Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19457Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197032Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202021Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen190Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen11Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie201Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Banhage en Sappellenbos. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Banhage en Sappellenbos

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Banhage en Sappellenbos. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oud-Heverlee. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Banhagestraat10 - 993052
Damendreef13053
Demunterstraat1 - 93052
Duivenstraat1 - 933052
Hertogenveld1 - 93052

Toon alle 11 rijen met adressen...