Statistieken Buurt Basiliek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Basiliek in de gemeente Koekelberg. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Basiliek in de gemeente Koekelberg. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Basiliek
(grote groei van 16% naar 2.067 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt Basiliek is met 288 personen toegenomen van 1.779 personen in 2011 tot 2.067 personen in 2021 (dat is een grote groei van 16%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 29 personen (1,53%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Koekelberg met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Basiliek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Koekelberg met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Vanhuffel, 2: buurt Sint-Anna Koekelberg, 3: buurt Jacquetstraat, 4: buurt Vredelaan, 5: buurt Lepreux, 6: buurt Basiliek Koekelberg, 7: buurt Plateau Koekelberg, 8: buurt Elisabethpark, 9: buurt Boogschutters-Fourez.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Basiliek voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Basiliek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Basiliek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Basiliek. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Basiliek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.219)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Basiliek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Basiliek was €31.219. Er waren 1.191 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Basiliek was €37.181.960.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Basiliek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Koekelberg waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Basiliek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Basiliek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Basiliek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Basiliek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Koekelberg getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Koekelberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Koekelberg. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Basiliek helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Koekelberg getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Koekelberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Koekelberg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Basiliek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Koekelberg getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*10.984Aantal2022
Mannen*11.039Aantal2022
0 tot 10 jaar*3.394Aantal2022
10 tot 20 jaar*3.006Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.956Aantal2022
30 tot 40 jaar*3.467Aantal2022
40 tot 50 jaar*3.279Aantal2022
50 tot 60 jaar*2.560Aantal2022
60 tot 70 jaar*1.663Aantal2022
70 tot 80 jaar*1.015Aantal2022
80 tot 90 jaar*525Aantal2022
90 jaar en ouder*158Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Koekelberg getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Basiliek helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*7.097Aantal2022
Gescheiden*1.765Aantal2022
Ongehuwd*12.426Aantal2022
Verweduwd*735Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Koekelberg getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Basiliek helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.191Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€37.181.960Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.219Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Basiliek.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*15.042Aantal2022
Vreemdelingen*6.981Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Koekelberg getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Basiliek helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode21011A12-Code2022
RegionaamBasiliekNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte10Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen1.098Aantal2022
Aantal inwoners2.067Aantal2021
Aantal huishoudens971Aantal2019
Aantal wagens714Aantal2019
Dichtheid adressen111,62Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners210,12Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens98,76Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens72,62Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Basiliek.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties31Aantal2020
Huizen-Transacties2Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Appartementen-Prijs percentiel 25€180.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50€210.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75€228.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Basiliek.

Adressen in de buurt Basiliek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Basiliek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Koekelberg.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Basilieklaan120 - 3841081
Frans Gasthuislaan101 - 991081
François Sebrechtslaan52 - 601080 - 1081
Kasteellaan104 - 751081
Klein Berchemstraat67 - 731082
Klein-Berchemstraat1 - 651081
Pantheonlaan100 - 1071081