Statistieken Buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District)
(zeer grote stijging van 37% naar 2.923 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) is met 784 personen toegenomen van 2.139 personen in 1990 tot 2.923 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 24 personen (0,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 4 en 5 District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 4 en 5 District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Zandvliet-Kern(Zandvl.-5 Dist), 2: buurt Stalshoek(Zandvliet-5 Distr. ), 3: buurt Grote Ruigeheide(Zandvl.-5Dis), 4: buurt Havengebied (Zandvliet-5 Dis), 5: buurt Noordlaanpolder-Verspr. Bew. (Zandvliet-5 District), 6: buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District), 7: buurt Steenhovenstraat (Berendrecht-4 District), 8: buurt Viswater(Berendrecht-4 Dist), 9: buurt Havengebied(Berendrecht-4 D), 10: buurt Kraaienberg(Berendrecht-4 D).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.689)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) was €38.689. Er waren 1.588 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) was €61.438.566.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.511Aantal2023
Mannen1.413Aantal2023
0 tot 10 jaar350Aantal2023
10 tot 20 jaar385Aantal2023
20 tot 30 jaar286Aantal2023
30 tot 40 jaar387Aantal2023
40 tot 50 jaar416Aantal2023
50 tot 60 jaar376Aantal2023
60 tot 70 jaar320Aantal2023
70 tot 80 jaar222Aantal2023
80 tot 90 jaar140Aantal2023
90 jaar en ouder42Aantal2023
Aantal inwoners2.923Aantal2023
0 tot 5 jaar146Aantal2023
5 tot 10 jaar204Aantal2023
10 tot 15 jaar196Aantal2023
15 tot 20 jaar189Aantal2023
20 tot 25 jaar165Aantal2023
25 tot 29 jaar121Aantal2023
30 tot 35 jaar196Aantal2023
35 tot 40 jaar191Aantal2023
40 tot 45 jaar216Aantal2023
45 tot 50 jaar200Aantal2023
50 tot 55 jaar208Aantal2023
55 tot 60 jaar168Aantal2023
60 tot 65 jaar163Aantal2023
65 tot 70 jaar157Aantal2023
70 tot 75 jaar119Aantal2023
75 tot 80 jaar103Aantal2023
80 tot 85 jaar76Aantal2023
85 tot 90 jaar64Aantal2023
90 tot 95 jaar37Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden22Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,91Aantal2022
Gevulde handelspanden21Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels5Aantal2023
Horecazaken8Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,75Aantal2022
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,75Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.160Aantal2023
Huishoudens 1 persoon320Aantal2023
Huishoudens 2 personen365Aantal2023
Huishoudens 3 personen212Aantal2023
Huishoudens 4 personen183Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen80Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.588Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€61.438.566Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.689Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.493Euro2019
Interkwartiel verschil34.462Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt117Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie39Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €13%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€64.606.449Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.224Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.813Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)75Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten25Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit111Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit36Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002L100Code2024
RegionaamBerendrecht-Kern (Berendrecht-4 District)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte208Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.453Aantal2024
Aantal inwoners2.923Aantal2023
Aantal huishoudens1.160Aantal2023
Aantal wagens1.477Aantal2022
Dichtheid adressen6,98Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners14,04Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,57Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,09Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder108Aantal2023
Alleenwonend320Aantal2023
Andere persoon32Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)532Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen472Aantal2023
Inwonende andere persoon54Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder186Aantal2023
Kind bij gehuwd paar488Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar231Aantal2023
Lid van collectief huishouden67Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)272Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen162Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties23Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€215.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€235.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€265.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€265.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€340.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€329.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders306Aantal2023
Eigenaars853Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.249Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945195Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970254Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000458Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010107Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202077Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900151Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.069Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen180Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.241Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Berendrecht-Kern (Berendrecht-4 District). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpsebaan105 - 2992040
Bergenhoeve1 - 92040
Binnenpad1 - 92040
Bokspane1 - 92040
Bosstraat1 - 92040

Toon alle 36 rijen met adressen...