Statistieken Buurt Beringen-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beringen-Centrum in de gemeente Beringen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Beringen-Centrum in de gemeente Beringen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Beringen-Centrum
(zeer grote groei van 53% naar 1.415 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Beringen-Centrum is met 489 inwoners gegroeid van 926 inwoners in 1990 tot 1.415 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 15 inwoners (1,32%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beringen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Beringen-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beringen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beringen-Centrum, 2: buurt Maasheide, 3: buurt Commelo, 4: buurt Geiteling-Molenveld, 5: buurt Kolmen, 6: buurt Industriezone-Beringen-Noord, 7: buurt Broekhoven-Gestel-Muizeheide, 8: buurt De Hek-Terbek, 9: buurt Kruisbaan Beringen, 10: buurt Piepeleer.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Beringen-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Beringen-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Beringen-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Beringen-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Beringen-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.398)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beringen-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Beringen-Centrum was €31.398. Er waren 833 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Beringen-Centrum was €26.154.531.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 58 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Beringen-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beringen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Beringen-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Beringen-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Beringen-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Beringen-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beringen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Beringen-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Beringen-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beringen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Beringen-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Beringen-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beringen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Beringen-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen728Aantal2023
Mannen692Aantal2023
0 tot 10 jaar124Aantal2023
10 tot 20 jaar143Aantal2023
20 tot 30 jaar145Aantal2023
30 tot 40 jaar204Aantal2023
40 tot 50 jaar181Aantal2023
50 tot 60 jaar147Aantal2023
60 tot 70 jaar204Aantal2023
70 tot 80 jaar159Aantal2023
80 tot 90 jaar93Aantal2023
90 jaar en ouder20Aantal2023
Aantal inwoners1.415Aantal2023
0 tot 5 jaar58Aantal2023
5 tot 10 jaar66Aantal2023
10 tot 15 jaar66Aantal2023
15 tot 20 jaar77Aantal2023
20 tot 25 jaar50Aantal2023
25 tot 29 jaar95Aantal2023
30 tot 35 jaar100Aantal2023
35 tot 40 jaar104Aantal2023
40 tot 45 jaar94Aantal2023
45 tot 50 jaar87Aantal2023
50 tot 55 jaar68Aantal2023
55 tot 60 jaar79Aantal2023
60 tot 65 jaar109Aantal2023
65 tot 70 jaar95Aantal2023
70 tot 75 jaar85Aantal2023
75 tot 80 jaar74Aantal2023
80 tot 85 jaar57Aantal2023
85 tot 90 jaar36Aantal2023
90 tot 95 jaar14Aantal2023
95 jaar en ouder6Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Beringen-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Beringen-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden92Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners65,01Aantal2022
Gevulde handelspanden77Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen20Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels34Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners8,04Aantal2022
Consumentgerichte diensten32Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners22,64Aantal2022
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Beringen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens722Aantal2023
Huishoudens 1 persoon320Aantal2023
Huishoudens 2 personen246Aantal2023
Huishoudens 3 personen68Aantal2023
Huishoudens 4 personen58Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen30Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften833Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€26.154.531Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.398Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.394Euro2019
Interkwartiel verschil18.844Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt74Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €29%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€27.970.646Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.431Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.244Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)94Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten31Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit176Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit82Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Beringen-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71004A001Code2024
RegionaamBeringen-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte65Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.135Aantal2024
Aantal inwoners1.415Aantal2023
Aantal huishoudens722Aantal2023
Aantal wagens724Aantal2022
Dichtheid adressen17,35Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners21,63Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,03Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,07Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Beringen-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder70Aantal2023
Alleenwonend320Aantal2023
Andere persoon29Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)186Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen332Aantal2023
Inwonende andere persoon23Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder106Aantal2023
Kind bij gehuwd paar179Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar49Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)52Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen72Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Beringen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€148.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€162.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€171.500Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€213.250Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€207.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€260.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Beringen-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders323Aantal2023
Eigenaars396Aantal2023
% Huurders45%Percentage2023
% Eigenaars55%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Beringen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden817Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945114Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970199Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020149Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19005Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen315Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen502Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie811Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Beringen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Beringen-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Beringen-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beringen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
August Cuppensstraat1 - 93580
Blijkstraat1 - 93580
Bogaarsveldstraat13 - 203580
Botermijnstraat1 - 83580
Broekhovenstraat10 - 83580

Toon alle 29 rijen met adressen...