Statistieken Buurt Berlaar-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Berlaar-Centrum in de gemeente Berlaar. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Berlaar-Centrum in de gemeente Berlaar. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Berlaar-Centrum
(stijging van 9,4% naar 1.130 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Berlaar-Centrum is met 97 inwoners gegroeid van 1.033 inwoners in 1990 tot 1.130 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 9,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 inwoners (0,29%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Berlaar met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Berlaar-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Berlaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Berlaar-Centrum, 2: buurt Berlaar-Centrum-Zuid, 3: buurt Plas, 4: buurt Elzenhoek, 5: buurt Alflaar-Plasloop ...Toon meer... Kaart van de gemeente Berlaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Berlaar-Centrum, 2: buurt Berlaar-Centrum-Zuid, 3: buurt Plas, 4: buurt Elzenhoek, 5: buurt Alflaar-Plasloop, 6: buurt Gestel Berlaar, 7: buurt Heikant Berlaar, 8: buurt Melkouwen, 9: buurt Gangelberg, 10: buurt Molenhoek-Kern, 11: buurt Hellegat, 12: buurt Brandestraat-Schaarbroek ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Berlaar-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Berlaar-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Berlaar-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Berlaar-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Berlaar-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.513)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Berlaar-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Berlaar-Centrum was €29.513. Er waren 742 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Berlaar-Centrum was €21.898.853.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 9 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Berlaar-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Berlaar waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Berlaar-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Berlaar-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Berlaar-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Berlaar-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Berlaar getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Berlaar-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Berlaar-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Berlaar

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Berlaar-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Berlaar-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Berlaar getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Berlaar-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen604Aantal2023
Mannen528Aantal2023
0 tot 10 jaar85Aantal2023
10 tot 20 jaar108Aantal2023
20 tot 30 jaar125Aantal2023
30 tot 40 jaar93Aantal2023
40 tot 50 jaar119Aantal2023
50 tot 60 jaar148Aantal2023
60 tot 70 jaar151Aantal2023
70 tot 80 jaar106Aantal2023
80 tot 90 jaar140Aantal2023
90 jaar en ouder57Aantal2023
Aantal inwoners1.130Aantal2023
0 tot 5 jaar46Aantal2023
5 tot 10 jaar39Aantal2023
10 tot 15 jaar51Aantal2023
15 tot 20 jaar57Aantal2023
20 tot 25 jaar55Aantal2023
25 tot 29 jaar70Aantal2023
30 tot 35 jaar50Aantal2023
35 tot 40 jaar43Aantal2023
40 tot 45 jaar65Aantal2023
45 tot 50 jaar54Aantal2023
50 tot 55 jaar61Aantal2023
55 tot 60 jaar87Aantal2023
60 tot 65 jaar87Aantal2023
65 tot 70 jaar64Aantal2023
70 tot 75 jaar59Aantal2023
75 tot 80 jaar47Aantal2023
80 tot 85 jaar64Aantal2023
85 tot 90 jaar76Aantal2023
90 tot 95 jaar39Aantal2023
95 jaar en ouder18Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Berlaar-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Berlaar-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden61Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners52,39Aantal2022
Gevulde handelspanden58Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen9Aantal2023
Winkels: periodieke goederen11Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels25Aantal2023
Horecazaken16Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners15,36Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners14,45Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Berlaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens519Aantal2023
Huishoudens 1 persoon222Aantal2023
Huishoudens 2 personen176Aantal2023
Huishoudens 3 personen52Aantal2023
Huishoudens 4 personen42Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen27Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon43%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften742Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€21.898.853Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.513Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.612Euro2019
Interkwartiel verschil19.354Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt86Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie32Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €21%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€22.888.439Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.676Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.020Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)56Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten24Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit112Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit56Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Berlaar-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12002A001Code2024
RegionaamBerlaar-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte66Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen685Aantal2024
Aantal inwoners1.130Aantal2023
Aantal huishoudens519Aantal2023
Aantal wagens500Aantal2022
Dichtheid adressen10,35Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,07Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,84Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,56Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Berlaar-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder49Aantal2023
Alleenwonend222Aantal2023
Andere persoon22Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)128Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen210Aantal2023
Inwonende andere persoon22Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder71Aantal2023
Kind bij gehuwd paar117Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar67Aantal2023
Lid van collectief huishouden82Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)68Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen74Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Berlaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Berlaar-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders239Aantal2023
Eigenaars280Aantal2023
% Huurders46%Percentage2023
% Eigenaars54%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Berlaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden675Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194597Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970274Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000132Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201043Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202066Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190049Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen313Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen362Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie670Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Berlaar-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Berlaar-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Berlaar-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Berlaar. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alpenroosstraat10 - 82590
Ballaarweg1 - 92590
Brandestraat33b2590
Brassoi10 - 82590
Daalstraat1 - 92590

Toon alle 14 rijen met adressen...