Statistieken Buurt Hellegat

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hellegat in de gemeente Berlaar. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hellegat in de gemeente Berlaar. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Hellegat
(128 inwoners in 2023)

In 2023 waren er 128 personen in de buurt Hellegat. Dit is gelijk aan het aantal inwoners in 1990. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Berlaar met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hellegat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Berlaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Berlaar-Centrum, 2: buurt Berlaar-Centrum-Zuid, 3: buurt Plas, 4: buurt Elzenhoek, 5: buurt Alflaar-Plasloop ...Toon meer... Kaart van de gemeente Berlaar met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Berlaar-Centrum, 2: buurt Berlaar-Centrum-Zuid, 3: buurt Plas, 4: buurt Elzenhoek, 5: buurt Alflaar-Plasloop, 6: buurt Gestel Berlaar, 7: buurt Heikant Berlaar, 8: buurt Melkouwen, 9: buurt Gangelberg, 10: buurt Molenhoek-Kern, 11: buurt Hellegat, 12: buurt Brandestraat-Schaarbroek ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hellegat voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hellegat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hellegat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hellegat. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hellegat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.212)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Berlaar. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Berlaar was €35.212. Er waren 6.628 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Berlaar was €233.384.992.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Berlaar waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hellegat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hellegat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hellegat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hellegat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Berlaar getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hellegat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hellegat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Berlaar

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Hellegat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hellegat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Berlaar getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hellegat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen259Aantal2023
Mannen488Aantal2023
0 tot 10 jaar86Aantal2023
10 tot 20 jaar108Aantal2023
20 tot 30 jaar268Aantal2023
30 tot 40 jaar137Aantal2023
40 tot 50 jaar82Aantal2023
50 tot 60 jaar27Aantal2023
60 tot 70 jaar20Aantal2023
70 tot 80 jaar10Aantal2023
80 tot 90 jaar7Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners128Aantal2023
0 tot 5 jaar45Aantal2023
5 tot 10 jaar41Aantal2023
10 tot 15 jaar50Aantal2023
15 tot 20 jaar58Aantal2023
20 tot 25 jaar146Aantal2023
25 tot 29 jaar122Aantal2023
30 tot 35 jaar79Aantal2023
35 tot 40 jaar58Aantal2023
40 tot 45 jaar53Aantal2023
45 tot 50 jaar29Aantal2023
50 tot 55 jaar15Aantal2023
55 tot 60 jaar12Aantal2023
60 tot 65 jaar11Aantal2023
65 tot 70 jaar9Aantal2023
70 tot 75 jaar5Aantal2023
75 tot 80 jaar5Aantal2023
80 tot 85 jaar7Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Hellegat. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hellegat.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden4Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners32,52Aantal2022
Gevulde handelspanden4Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners24,39Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Hellegat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens523Aantal2023
Huishoudens 1 persoon409Aantal2023
Huishoudens 2 personen55Aantal2023
Huishoudens 3 personen44Aantal2023
Huishoudens 4 personen10Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen5Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon78%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen2%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen1%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften76Aantal2019
Netto belastbaar inkomengeen dataEuro
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEuro
Mediaan inkomen per aangifte€29.712Euro2019
Interkwartiel verschil24.695Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt83Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €geen dataPercentage
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €geen dataPercentage
% inkomens 20.001 - 30.000 €33%Percentage2015
% inkomens 30.001 - 40.000 €geen dataPercentage
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€2.676.383Euro2015
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.207Euro2015
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit123Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)8Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Aantal nationaliteiten47Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit624Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)84%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit616Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)82%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hellegat.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12002A3MACode2024
RegionaamHellegatNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte45Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen83Aantal2024
Aantal inwoners128Aantal2023
Aantal huishoudens523Aantal2023
Aantal wagens72Aantal2022
Dichtheid adressen1,84Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,83Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,57Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,59Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Hellegat.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder82Aantal2023
Alleenwonend409Aantal2023
Andere persoon20Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)22Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen24Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder136Aantal2023
Kind bij gehuwd paar15Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar9Aantal2023
Lid van collectief huishouden10Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)10Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Hellegat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2016
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Hellegat.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders489Aantal2023
Eigenaars38Aantal2023
% Huurders93%Percentage2023
% Eigenaars7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Hellegat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden531Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19457Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970491Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200020Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen44Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen487Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie54Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie477Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Hellegat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Hellegat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hellegat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Berlaar. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bastijnstraat11 - 92590
Hellegatstraat1 - 7_92590
Misstraat103 - 972590
Schaarbroek32590
Welvaartstraat382590