Statistieken Buurt Bertem Centrum-Oost

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bertem Centrum-Oost in de gemeente Bertem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bertem Centrum-Oost in de gemeente Bertem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bertem Centrum-Oost
(zeer grote toename van 36% naar 2.511 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Bertem Centrum-Oost is met 662 inwoners gegroeid van 1.849 inwoners in 1990 tot 2.511 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 inwoners (0,94%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bertem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bertem Centrum-Oost: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bertem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bertem Centrum, 2: buurt Bertem Centrum-Oost, 3: buurt Dalem, 4: buurt Bertem-Verspr. Bewoning-Noord, 5: buurt Bertem-Verspr. Bewoning-Zuid, 6: buurt Sint-Veroneveldekens.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bertem Centrum-Oost voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bertem Centrum-Oost ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bertem Centrum-Oost

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bertem Centrum-Oost. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bertem Centrum-Oost: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€47.526)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bertem Centrum-Oost. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bertem Centrum-Oost was €47.526. Er waren 1.324 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bertem Centrum-Oost was €62.924.432.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bertem Centrum-Oost in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bertem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bertem Centrum-Oost (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bertem Centrum-Oost in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bertem Centrum-Oost: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bertem Centrum-Oost helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bertem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bertem Centrum-Oost

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bertem Centrum-Oost.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bertem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bertem Centrum-Oost. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bertem Centrum-Oost helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bertem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bertem Centrum-Oost voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.280Aantal2023
Mannen1.233Aantal2023
0 tot 10 jaar265Aantal2023
10 tot 20 jaar310Aantal2023
20 tot 30 jaar247Aantal2023
30 tot 40 jaar341Aantal2023
40 tot 50 jaar362Aantal2023
50 tot 60 jaar333Aantal2023
60 tot 70 jaar337Aantal2023
70 tot 80 jaar227Aantal2023
80 tot 90 jaar71Aantal2023
90 jaar en ouder16Aantal2023
Aantal inwoners2.511Aantal2023
0 tot 5 jaar125Aantal2023
5 tot 10 jaar140Aantal2023
10 tot 15 jaar154Aantal2023
15 tot 20 jaar156Aantal2023
20 tot 25 jaar144Aantal2023
25 tot 29 jaar103Aantal2023
30 tot 35 jaar164Aantal2023
35 tot 40 jaar177Aantal2023
40 tot 45 jaar178Aantal2023
45 tot 50 jaar184Aantal2023
50 tot 55 jaar164Aantal2023
55 tot 60 jaar169Aantal2023
60 tot 65 jaar172Aantal2023
65 tot 70 jaar165Aantal2023
70 tot 75 jaar126Aantal2023
75 tot 80 jaar101Aantal2023
80 tot 85 jaar41Aantal2023
85 tot 90 jaar30Aantal2023
90 tot 95 jaar16Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bertem Centrum-Oost. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bertem Centrum-Oost.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden21Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,95Aantal2022
Gevulde handelspanden20Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,40Aantal2022
Consumentgerichte diensten11Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,97Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bertem Centrum-Oost. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.028Aantal2023
Huishoudens 1 persoon261Aantal2023
Huishoudens 2 personen379Aantal2023
Huishoudens 3 personen141Aantal2023
Huishoudens 4 personen181Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen66Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.324Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€62.924.432Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€47.526Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€37.282Euro2019
Interkwartiel verschil39.294Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt105Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €7%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €15%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €19%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€67.963.842Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€26.927Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.346Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)102Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit167Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit65Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bertem Centrum-Oost.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24009A010Code2024
RegionaamBertem Centrum-OostNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte97Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.210Aantal2024
Aantal inwoners2.511Aantal2023
Aantal huishoudens1.028Aantal2023
Aantal wagens1.401Aantal2022
Dichtheid adressen12,45Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners25,83Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,57Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,41Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bertem Centrum-Oost.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder81Aantal2023
Alleenwonend261Aantal2023
Andere persoon36Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)468Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen512Aantal2023
Inwonende andere persoon30Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder125Aantal2023
Kind bij gehuwd paar430Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar206Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)222Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen142Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bertem Centrum-Oost. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2018
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€250.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€234.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€342.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€285.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€395.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€380.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bertem Centrum-Oost.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders165Aantal2023
Eigenaars862Aantal2023
% Huurders16%Percentage2023
% Eigenaars84%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bertem Centrum-Oost. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.090Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945161Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970179Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000383Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010128Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202121Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190087Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen977Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen113Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.087Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bertem Centrum-Oost. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bertem Centrum-Oost

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bertem Centrum-Oost. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bertem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
A.E. Verbiststraat10 - 83060
Alsemberglaan10 - 93060
Berkelareveld1 - 93060
Bertemse Heideweg2 - 83060
Bosstraat1 - 993060

Toon alle 42 rijen met adressen...