Statistieken Buurt Bijl

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bijl in de gemeente Beveren (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bijl in de gemeente Beveren (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bijl
(grote toename van 21% naar 1.237 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bijl is met 211 inwoners gestegen van 1.026 inwoners in 1990 tot 1.237 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 6 inwoners (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Beveren met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bijl: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Beveren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Nieuwe Parochie, 2: buurt Bijl, 3: buurt Schrijverswijk Beveren (Sint-Niklaas), 4: buurt Heide Beveren (Sint-Niklaas), 5: buurt Zillebeek, 6: buurt Zoetwater.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bijl voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bijl ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bijl

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bijl. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bijl: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.050)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bijl. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bijl was €28.050. Er waren 863 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bijl was €24.207.308.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 54 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bijl in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bijl (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bijl in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bijl: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bijl helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bijl

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bijl.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beveren (Sint-Niklaas)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bijl. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bijl helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bijl voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen654Aantal2023
Mannen588Aantal2023
0 tot 10 jaar127Aantal2023
10 tot 20 jaar128Aantal2023
20 tot 30 jaar154Aantal2023
30 tot 40 jaar157Aantal2023
40 tot 50 jaar145Aantal2023
50 tot 60 jaar148Aantal2023
60 tot 70 jaar138Aantal2023
70 tot 80 jaar88Aantal2023
80 tot 90 jaar108Aantal2023
90 jaar en ouder49Aantal2023
Aantal inwoners1.237Aantal2023
0 tot 5 jaar68Aantal2023
5 tot 10 jaar59Aantal2023
10 tot 15 jaar58Aantal2023
15 tot 20 jaar70Aantal2023
20 tot 25 jaar69Aantal2023
25 tot 29 jaar85Aantal2023
30 tot 35 jaar84Aantal2023
35 tot 40 jaar73Aantal2023
40 tot 45 jaar70Aantal2023
45 tot 50 jaar75Aantal2023
50 tot 55 jaar71Aantal2023
55 tot 60 jaar77Aantal2023
60 tot 65 jaar61Aantal2023
65 tot 70 jaar77Aantal2023
70 tot 75 jaar44Aantal2023
75 tot 80 jaar44Aantal2023
80 tot 85 jaar45Aantal2023
85 tot 90 jaar63Aantal2023
90 tot 95 jaar39Aantal2023
95 jaar en ouder10Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bijl. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bijl.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden30Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners25,15Aantal2022
Gevulde handelspanden28Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,19Aantal2022
Consumentgerichte diensten14Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners11,74Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bijl. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens520Aantal2023
Huishoudens 1 persoon205Aantal2023
Huishoudens 2 personen162Aantal2023
Huishoudens 3 personen66Aantal2023
Huishoudens 4 personen55Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen32Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon39%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften863Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€24.207.308Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.050Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.196Euro2019
Interkwartiel verschil17.796Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt80Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie27Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €20%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€23.838.220Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.948Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.061Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)108Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)85%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Aantal nationaliteiten36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit181Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit73Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bijl.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46003A213Code2024
RegionaamBijlNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte19Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen700Aantal2024
Aantal inwoners1.237Aantal2023
Aantal huishoudens520Aantal2023
Aantal wagens486Aantal2022
Dichtheid adressen37,78Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners66,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens28,07Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens26,23Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bijl.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder54Aantal2023
Alleenwonend205Aantal2023
Andere persoon18Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)170Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen172Aantal2023
Inwonende andere persoon36Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder78Aantal2023
Kind bij gehuwd paar146Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar85Aantal2023
Lid van collectief huishouden112Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)84Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen82Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bijl. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties12Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€142.500Euro2015
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€140.000Euro2015
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€198.500Euro2015
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€186.000Euro2015
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€260.000Euro2015
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€250.000Euro2015
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bijl.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders268Aantal2023
Eigenaars253Aantal2023
% Huurders51%Percentage2023
% Eigenaars49%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bijl. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden562Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197098Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000156Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201076Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202036Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190040Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen322Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen240Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie562Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bijl. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bijl

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bijl. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Panisstraat100 - 989120
Bijlstraat10 - 999120
Bisschop Triestlaan39 - 419120
Donkvijverstraat45 - 739120
Eximius Van de Veldelaan14 - 569120

Toon alle 11 rijen met adressen...