Statistieken Buurt Blaarmeersen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blaarmeersen in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blaarmeersen in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Blaarmeersen
(stijging van 11% naar 61 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Blaarmeersen is met 6 personen gestegen van 55 personen in 1990 tot 61 personen in 2023 (dat is een stijging van 11%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 0 personen (1,22%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Gent Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blaarmeersen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Gent Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ganzendries Gent, 2: buurt Patijntje, 3: buurt Neermeersen, 4: buurt Groene Vallei, 5: buurt Blaarmeersen, 6: buurt Spoorweg Gent, 7: buurt Drongense Meersen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blaarmeersen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blaarmeersen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blaarmeersen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blaarmeersen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blaarmeersen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.032)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blaarmeersen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blaarmeersen was €30.032. Er waren 28 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blaarmeersen was €840.895.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blaarmeersen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blaarmeersen (2014 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blaarmeersen in de periode van 2014 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blaarmeersen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blaarmeersen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Blaarmeersen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Blaarmeersen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Blaarmeersen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blaarmeersen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blaarmeersen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen22Aantal2023
Mannen39Aantal2023
0 tot 10 jaar0Aantal2023
10 tot 20 jaar8Aantal2023
20 tot 30 jaar0Aantal2023
30 tot 40 jaar8Aantal2023
40 tot 50 jaar0Aantal2023
50 tot 60 jaar6Aantal2023
60 tot 70 jaar8Aantal2023
70 tot 80 jaar5Aantal2023
80 tot 90 jaar0Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners61Aantal2023
0 tot 5 jaar0Aantal2023
5 tot 10 jaar0Aantal2023
10 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 20 jaar8Aantal2023
20 tot 25 jaar0Aantal2023
25 tot 29 jaar0Aantal2023
30 tot 35 jaar8Aantal2023
35 tot 40 jaar0Aantal2023
40 tot 45 jaar0Aantal2023
45 tot 50 jaar0Aantal2023
50 tot 55 jaar6Aantal2023
55 tot 60 jaar0Aantal2023
60 tot 65 jaar8Aantal2023
65 tot 70 jaar0Aantal2023
70 tot 75 jaar0Aantal2023
75 tot 80 jaar5Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Blaarmeersen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blaarmeersen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden12Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners244,90Aantal2022
Gevulde handelspanden9Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners163,27Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners61,22Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Blaarmeersen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens21Aantal2023
Huishoudens 1 persoon16Aantal2023
Huishoudens 2 personen5Aantal2023
Huishoudens 3 personen0Aantal2023
Huishoudens 4 personen0Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon53%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen0%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen0%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften28Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€840.895Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.032Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.938Euro2019
Interkwartiel verschil26.459Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt111Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie66Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €31%Percentage2009
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2019
% inkomens 15.001 - 20.000 €geen dataPercentage
% inkomens 20.001 - 30.000 €geen dataPercentage
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2008
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2006
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2020
% inkomens >75.000 €0%Percentage2020
Totaal netto belastbaar inkomen€1.060.304Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.639Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit49Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten6Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit12Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit9Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blaarmeersen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021A46-Code2024
RegionaamBlaarmeersenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte207Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen70Aantal2024
Aantal inwoners61Aantal2023
Aantal huishoudens21Aantal2023
Aantal wagens24Aantal2022
Dichtheid adressen0,34Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners0,30Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,10Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,12Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Blaarmeersen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder0Aantal2023
Alleenwonend16Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)8Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen8Aantal2023
Inwonende andere persoon11Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder0Aantal2023
Kind bij gehuwd paar6Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar0Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Blaarmeersen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties1Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2016
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Blaarmeersen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders17Aantal2023
Eigenaars12Aantal2023
% Huurders59%Percentage2023
% Eigenaars41%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Blaarmeersen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden37Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194512Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19700Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200013Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19008Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen30Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen7Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie23Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Blaarmeersen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Blaarmeersen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blaarmeersen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Campinglaan11 - 79000
Griendijk1 - 69000
Halfweg1 - 99000
Noorderlaan10 - 99000
Snepdijk1 - 229000
Sneppenbrugstraat11 - 99000
Strandlaan16 - 39000
Trimlaan10 - 79000
Vissersdijk1 - 29000
Zuiderlaan1 - 4A9000