Statistieken Buurt Blauwe Steen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blauwe Steen in de gemeente Kontich. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Blauwe Steen in de gemeente Kontich. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Blauwe Steen
(zeer grote toename van 57% naar 286 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Blauwe Steen is met 104 personen gegroeid van 182 personen in 1990 tot 286 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 personen (1,50%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Kontich met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blauwe Steen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Kontich met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Kontich-Centrum, 2: buurt Broekbeemden-Nachtegaal, 3: buurt Lijsterbol-Kruisschanslei, 4: buurt Tuinwijk-Groeningenlei, 5: buurt Altena, 6: buurt Blauwe Steen Kontich, 7: buurt Industrieterrein Kontich, 8: buurt Kontich-Verspr. Bew.-Noord.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blauwe Steen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blauwe Steen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blauwe Steen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blauwe Steen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blauwe Steen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.355)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blauwe Steen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blauwe Steen was €39.355. Er waren 134 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blauwe Steen was €5.273.544.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blauwe Steen in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Kontich waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blauwe Steen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blauwe Steen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blauwe Steen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blauwe Steen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Kontich getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Blauwe Steen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Blauwe Steen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kontich

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Blauwe Steen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blauwe Steen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Kontich getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Blauwe Steen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen145Aantal2023
Mannen142Aantal2023
0 tot 10 jaar46Aantal2023
10 tot 20 jaar27Aantal2023
20 tot 30 jaar32Aantal2023
30 tot 40 jaar43Aantal2023
40 tot 50 jaar33Aantal2023
50 tot 60 jaar41Aantal2023
60 tot 70 jaar28Aantal2023
70 tot 80 jaar21Aantal2023
80 tot 90 jaar10Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners286Aantal2023
0 tot 5 jaar20Aantal2023
5 tot 10 jaar26Aantal2023
10 tot 15 jaar15Aantal2023
15 tot 20 jaar12Aantal2023
20 tot 25 jaar16Aantal2023
25 tot 29 jaar16Aantal2023
30 tot 35 jaar23Aantal2023
35 tot 40 jaar20Aantal2023
40 tot 45 jaar16Aantal2023
45 tot 50 jaar17Aantal2023
50 tot 55 jaar15Aantal2023
55 tot 60 jaar26Aantal2023
60 tot 65 jaar20Aantal2023
65 tot 70 jaar8Aantal2023
70 tot 75 jaar10Aantal2023
75 tot 80 jaar11Aantal2023
80 tot 85 jaar10Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Blauwe Steen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blauwe Steen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden17Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners53,51Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten8Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners26,76Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Blauwe Steen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens107Aantal2023
Huishoudens 1 persoon22Aantal2023
Huishoudens 2 personen42Aantal2023
Huishoudens 3 personen8Aantal2023
Huishoudens 4 personen21Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen14Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon21%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen13%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften134Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.273.544Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.355Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.909Euro2019
Interkwartiel verschil34.011Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt122Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €16%Percentage2018
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2019
% inkomens 20.001 - 30.000 €17%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2011
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €15%Percentage2020
Totaal netto belastbaar inkomen€6.018.767Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.265Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit252Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)11Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten9Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit35Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit24Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blauwe Steen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11024A05-Code2024
RegionaamBlauwe SteenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte37Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen159Aantal2024
Aantal inwoners286Aantal2023
Aantal huishoudens107Aantal2023
Aantal wagens151Aantal2022
Dichtheid adressen4,28Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners7,70Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,88Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,07Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Blauwe Steen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder0Aantal2023
Alleenwonend22Aantal2023
Andere persoon5Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)60Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen56Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder5Aantal2023
Kind bij gehuwd paar64Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar24Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)22Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen20Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Blauwe Steen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Blauwe Steen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders22Aantal2023
Eigenaars84Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Blauwe Steen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194511Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200042Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202023Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen79Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen31Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie107Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Blauwe Steen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Blauwe Steen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blauwe Steen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Kontich. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blauwesteenstraat108 - 972550
Duffelsesteenweg100 - 982550
Koningin Astridlaan2 - 62550
Mechelsesteenweg297 - 3052550
Nachtegaalstraat100 - 982550
Pronkenbergstraat402550
Singel10 - 82550
Twee Bunder18 - 92550