Statistieken Buurt Bolderberg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bolderberg in de gemeente Heusden-Zolder. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bolderberg in de gemeente Heusden-Zolder. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bolderberg
(zeer grote groei van 42% naar 907 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Bolderberg is met 269 inwoners gestegen van 638 inwoners in 1990 tot 907 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 inwoners (1,11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 5 Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bolderberg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 5 Zolder+ Deel van Zonhoven + Deel van Houthalen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bolderberg, 2: buurt Wijdevenheide, 3: buurt Bolderbergse Heide, 4: buurt Koeweide Heusden-Zolder, 5: buurt Kluis Heusden-Zolder.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bolderberg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bolderberg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bolderberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bolderberg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bolderberg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.943)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bolderberg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bolderberg was €35.943. Er waren 527 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bolderberg was €18.941.709.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 11 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bolderberg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Heusden-Zolder waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bolderberg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bolderberg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bolderberg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bolderberg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Heusden-Zolder getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bolderberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bolderberg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Heusden-Zolder

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bolderberg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bolderberg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Heusden-Zolder getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bolderberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen512Aantal2023
Mannen395Aantal2023
0 tot 10 jaar71Aantal2023
10 tot 20 jaar99Aantal2023
20 tot 30 jaar75Aantal2023
30 tot 40 jaar84Aantal2023
40 tot 50 jaar121Aantal2023
50 tot 60 jaar94Aantal2023
60 tot 70 jaar116Aantal2023
70 tot 80 jaar120Aantal2023
80 tot 90 jaar90Aantal2023
90 jaar en ouder37Aantal2023
Aantal inwoners907Aantal2023
0 tot 5 jaar29Aantal2023
5 tot 10 jaar42Aantal2023
10 tot 15 jaar63Aantal2023
15 tot 20 jaar36Aantal2023
20 tot 25 jaar42Aantal2023
25 tot 29 jaar33Aantal2023
30 tot 35 jaar35Aantal2023
35 tot 40 jaar49Aantal2023
40 tot 45 jaar58Aantal2023
45 tot 50 jaar63Aantal2023
50 tot 55 jaar44Aantal2023
55 tot 60 jaar50Aantal2023
60 tot 65 jaar51Aantal2023
65 tot 70 jaar65Aantal2023
70 tot 75 jaar58Aantal2023
75 tot 80 jaar62Aantal2023
80 tot 85 jaar34Aantal2023
85 tot 90 jaar56Aantal2023
90 tot 95 jaar29Aantal2023
95 jaar en ouder8Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bolderberg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bolderberg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden35Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners42,53Aantal2022
Gevulde handelspanden34Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken13Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners14,94Aantal2022
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners12,64Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bolderberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens396Aantal2023
Huishoudens 1 persoon137Aantal2023
Huishoudens 2 personen149Aantal2023
Huishoudens 3 personen53Aantal2023
Huishoudens 4 personen37Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen20Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften527Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.941.709Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.943Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.817Euro2019
Interkwartiel verschil24.991Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt93Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€20.394.151Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.415Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit858Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)35Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten14Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit49Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit14Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bolderberg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71070B500Code2024
RegionaamBolderbergNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte62Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen653Aantal2024
Aantal inwoners907Aantal2023
Aantal huishoudens396Aantal2023
Aantal wagens455Aantal2022
Dichtheid adressen10,47Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners14,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens6,35Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,30Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bolderberg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder30Aantal2023
Alleenwonend137Aantal2023
Andere persoon19Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)132Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen216Aantal2023
Inwonende andere persoon16Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder43Aantal2023
Kind bij gehuwd paar125Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar41Aantal2023
Lid van collectief huishouden56Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)56Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen36Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bolderberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bolderberg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders112Aantal2023
Eigenaars284Aantal2023
% Huurders28%Percentage2023
% Eigenaars72%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bolderberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden452Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194517Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197086Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000158Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201053Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202098Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19007Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen261Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen191Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie448Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bolderberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bolderberg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bolderberg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Heusden-Zolder. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Averbodeshof1 - 93550
Broederspad1 - 9_23550
De Slogen2 - 53550
Fazantenlaan11 - 73550
Galgeneinde11 - 93550

Toon alle 19 rijen met adressen...