Statistieken Buurt Boonwit

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boonwit in de gemeente Kontich. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boonwit in de gemeente Kontich. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Boonwit
(toename van 6% naar 742 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Boonwit is met 42 inwoners gestegen van 700 inwoners in 1990 tot 742 inwoners in 2023 (dat is een toename van 6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,20%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Kontich met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boonwit: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Kontich met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Boonwit, 2: buurt Sint-Rita, 3: buurt Piersstraat, 4: buurt Hoge Aard, 5: buurt Keizershoek-Rijkerooi-Valveken, 6: buurt Industriezone-Satenrozen, 7: buurt Vuile Plas-Pannebossen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boonwit voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boonwit ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boonwit

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boonwit. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boonwit: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.428)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boonwit. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boonwit was €40.428. Er waren 394 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boonwit was €15.928.789.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boonwit in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Kontich waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boonwit (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boonwit in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boonwit: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boonwit helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Kontich getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boonwit

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boonwit.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Kontich

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Boonwit. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boonwit helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Kontich getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Boonwit voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen376Aantal2023
Mannen365Aantal2023
0 tot 10 jaar95Aantal2023
10 tot 20 jaar105Aantal2023
20 tot 30 jaar70Aantal2023
30 tot 40 jaar107Aantal2023
40 tot 50 jaar106Aantal2023
50 tot 60 jaar85Aantal2023
60 tot 70 jaar90Aantal2023
70 tot 80 jaar47Aantal2023
80 tot 90 jaar28Aantal2023
90 jaar en ouder5Aantal2023
Aantal inwoners742Aantal2023
0 tot 5 jaar44Aantal2023
5 tot 10 jaar51Aantal2023
10 tot 15 jaar50Aantal2023
15 tot 20 jaar55Aantal2023
20 tot 25 jaar36Aantal2023
25 tot 29 jaar34Aantal2023
30 tot 35 jaar56Aantal2023
35 tot 40 jaar51Aantal2023
40 tot 45 jaar54Aantal2023
45 tot 50 jaar52Aantal2023
50 tot 55 jaar48Aantal2023
55 tot 60 jaar37Aantal2023
60 tot 65 jaar43Aantal2023
65 tot 70 jaar47Aantal2023
70 tot 75 jaar24Aantal2023
75 tot 80 jaar23Aantal2023
80 tot 85 jaar18Aantal2023
85 tot 90 jaar10Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Boonwit. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boonwit.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners4,08Aantal2022
Gevulde handelspanden3Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,72Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Boonwit. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens294Aantal2023
Huishoudens 1 persoon78Aantal2023
Huishoudens 2 personen89Aantal2023
Huishoudens 3 personen45Aantal2023
Huishoudens 4 personen61Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen21Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen21%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften394Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€15.928.789Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.428Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.108Euro2019
Interkwartiel verschil32.464Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt104Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie16Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €13%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€16.658.298Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.695Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit703Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)22Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten16Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit16Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boonwit.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11024A10-Code2024
RegionaamBoonwitNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte45Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen356Aantal2024
Aantal inwoners742Aantal2023
Aantal huishoudens294Aantal2023
Aantal wagens372Aantal2022
Dichtheid adressen7,97Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners16,61Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens6,58Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,33Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Boonwit.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder30Aantal2023
Alleenwonend78Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)140Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen106Aantal2023
Inwonende andere persoon8Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder43Aantal2023
Kind bij gehuwd paar140Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar70Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)84Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen40Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Boonwit. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2017
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€249.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€240.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€280.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€275.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€320.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€310.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Boonwit.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders39Aantal2023
Eigenaars255Aantal2023
% Huurders13%Percentage2023
% Eigenaars87%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Boonwit. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden318Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197075Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200066Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen259Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen59Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie316Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Boonwit. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Boonwit

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boonwit. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Kontich. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Drabstraat132 - 2132550
Keizershoek1 - 992550
Kruisschanslei107 - 922550
Metsersaard1 - 92550
Rubensstraat106 - 1612550