Statistieken Buurt Borsbeek-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Borsbeek-Centrum in de gemeente Borsbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Borsbeek-Centrum in de gemeente Borsbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Borsbeek-Centrum
(toename van 8,6% naar 1.176 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Borsbeek-Centrum is met 93 inwoners toegenomen van 1.083 inwoners in 1990 tot 1.176 inwoners in 2023 (dat is een toename van 8,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 inwoners (0,26%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Borsbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Borsbeek-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Borsbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Borsbeek-Centrum, 2: buurt Vogelzang Borsbeek, 3: buurt Achterrot, 4: buurt Van Putlei, 5: buurt Oude Sprinkhaan, 6: buurt Schoendonk, 7: buurt Fort 3.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Borsbeek-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Borsbeek-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Borsbeek-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Borsbeek-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Borsbeek-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.238)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Borsbeek-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Borsbeek-Centrum was €32.238. Er waren 692 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Borsbeek-Centrum was €22.309.018.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 6 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Borsbeek-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Borsbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Borsbeek-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Borsbeek-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Borsbeek-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Borsbeek-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Borsbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Borsbeek-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Borsbeek-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Borsbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Borsbeek-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Borsbeek-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Borsbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Borsbeek-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen652Aantal2023
Mannen522Aantal2023
0 tot 10 jaar114Aantal2023
10 tot 20 jaar147Aantal2023
20 tot 30 jaar118Aantal2023
30 tot 40 jaar146Aantal2023
40 tot 50 jaar142Aantal2023
50 tot 60 jaar136Aantal2023
60 tot 70 jaar138Aantal2023
70 tot 80 jaar101Aantal2023
80 tot 90 jaar86Aantal2023
90 jaar en ouder46Aantal2023
Aantal inwoners1.176Aantal2023
0 tot 5 jaar55Aantal2023
5 tot 10 jaar59Aantal2023
10 tot 15 jaar74Aantal2023
15 tot 20 jaar73Aantal2023
20 tot 25 jaar56Aantal2023
25 tot 29 jaar62Aantal2023
30 tot 35 jaar68Aantal2023
35 tot 40 jaar78Aantal2023
40 tot 45 jaar75Aantal2023
45 tot 50 jaar67Aantal2023
50 tot 55 jaar63Aantal2023
55 tot 60 jaar73Aantal2023
60 tot 65 jaar66Aantal2023
65 tot 70 jaar72Aantal2023
70 tot 75 jaar43Aantal2023
75 tot 80 jaar58Aantal2023
80 tot 85 jaar39Aantal2023
85 tot 90 jaar47Aantal2023
90 tot 95 jaar36Aantal2023
95 jaar en ouder10Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Borsbeek-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Borsbeek-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden31Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners25,68Aantal2022
Gevulde handelspanden23Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,14Aantal2022
Consumentgerichte diensten11Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners9,94Aantal2022
Leegstaande handelspanden8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Borsbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens501Aantal2023
Huishoudens 1 persoon202Aantal2023
Huishoudens 2 personen141Aantal2023
Huishoudens 3 personen63Aantal2023
Huishoudens 4 personen54Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen41Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon40%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften692Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€22.309.018Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.238Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.762Euro2019
Interkwartiel verschil22.045Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt89Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €29%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2020
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€23.965.858Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.856Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.039Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)85Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten31Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit135Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit50Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Borsbeek-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11007A00-Code2024
RegionaamBorsbeek-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte21Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen728Aantal2024
Aantal inwoners1.176Aantal2023
Aantal huishoudens501Aantal2023
Aantal wagens452Aantal2022
Dichtheid adressen34,83Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners56,27Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens23,97Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens21,63Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Borsbeek-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder47Aantal2023
Alleenwonend202Aantal2023
Andere persoon12Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)176Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen170Aantal2023
Inwonende andere persoon15Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder74Aantal2023
Kind bij gehuwd paar170Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar86Aantal2023
Lid van collectief huishouden72Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)88Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen62Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Borsbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties12Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€193.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€193.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€220.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€220.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€324.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€324.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Borsbeek-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders190Aantal2023
Eigenaars311Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Borsbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden573Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945136Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970157Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201033Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202069Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202123Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190017Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen282Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen291Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie569Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Borsbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Borsbeek-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Borsbeek-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Borsbeek. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Akkerdonckstraat1 - 92150
Corneel Smitslei12 - 42150
de Robianostraat10 - 92150
Doolweg1 - 92150
Jan Frans Stynenlei1 - 92150

Toon alle 14 rijen met adressen...