Statistieken Buurt Borsbeke-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Borsbeke-Centrum in de gemeente Herzele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Borsbeke-Centrum in de gemeente Herzele. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Borsbeke-Centrum
(zeer grote stijging van 42% naar 1.432 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Borsbeke-Centrum is met 420 inwoners gestegen van 1.012 inwoners in 1990 tot 1.432 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 13 inwoners (1,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Borsbeke met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Borsbeke-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Borsbeke met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Borsbeke-Centrum, 2: buurt Molendijk, 3: buurt Kampen, 4: buurt Heuvel-Zijp-Wange.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Borsbeke-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Borsbeke-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Borsbeke-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Borsbeke-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Borsbeke-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.866)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Borsbeke-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Borsbeke-Centrum was €34.866. Er waren 764 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Borsbeke-Centrum was €26.637.890.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 36 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Borsbeke-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Herzele waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Borsbeke-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Borsbeke-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Borsbeke-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Borsbeke-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Herzele getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Borsbeke-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Borsbeke-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Herzele

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Borsbeke-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Borsbeke-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Herzele getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Borsbeke-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen715Aantal2023
Mannen712Aantal2023
0 tot 10 jaar157Aantal2023
10 tot 20 jaar158Aantal2023
20 tot 30 jaar185Aantal2023
30 tot 40 jaar212Aantal2023
40 tot 50 jaar206Aantal2023
50 tot 60 jaar183Aantal2023
60 tot 70 jaar143Aantal2023
70 tot 80 jaar99Aantal2023
80 tot 90 jaar65Aantal2023
90 jaar en ouder18Aantal2023
Aantal inwoners1.432Aantal2023
0 tot 5 jaar93Aantal2023
5 tot 10 jaar64Aantal2023
10 tot 15 jaar87Aantal2023
15 tot 20 jaar71Aantal2023
20 tot 25 jaar59Aantal2023
25 tot 29 jaar126Aantal2023
30 tot 35 jaar114Aantal2023
35 tot 40 jaar98Aantal2023
40 tot 45 jaar112Aantal2023
45 tot 50 jaar94Aantal2023
50 tot 55 jaar89Aantal2023
55 tot 60 jaar94Aantal2023
60 tot 65 jaar85Aantal2023
65 tot 70 jaar58Aantal2023
70 tot 75 jaar61Aantal2023
75 tot 80 jaar38Aantal2023
80 tot 85 jaar37Aantal2023
85 tot 90 jaar28Aantal2023
90 tot 95 jaar18Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Borsbeke-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Borsbeke-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden20Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners15,26Aantal2022
Gevulde handelspanden19Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,36Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,09Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Borsbeke-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens648Aantal2023
Huishoudens 1 persoon241Aantal2023
Huishoudens 2 personen198Aantal2023
Huishoudens 3 personen96Aantal2023
Huishoudens 4 personen76Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen37Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften764Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€26.637.890Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.866Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.039Euro2019
Interkwartiel verschil25.548Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt94Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€29.776.372Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.593Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.345Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)49Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten30Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit82Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit33Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Borsbeke-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41027C00-Code2024
RegionaamBorsbeke-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte64Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen965Aantal2024
Aantal inwoners1.432Aantal2023
Aantal huishoudens648Aantal2023
Aantal wagens716Aantal2022
Dichtheid adressen15,18Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners22,53Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,19Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Borsbeke-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder55Aantal2023
Alleenwonend241Aantal2023
Andere persoon32Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)238Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen204Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder76Aantal2023
Kind bij gehuwd paar216Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar104Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)138Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen98Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Borsbeke-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties4Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€184.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€184.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€240.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€240.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€307.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€307.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Borsbeke-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders190Aantal2023
Eigenaars457Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Borsbeke-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden730Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970174Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201057Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020201Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202131Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190025Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen495Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen235Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie724Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Borsbeke-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Borsbeke-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Borsbeke-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Herzele. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Acacialaan1 - 79552
Borsbekestraat181 - 2129551 - 9552
Dreefstraat1 - 99552
Einde10 - 89550 - 9552
Heibaan10 - 99550 - 9552

Toon alle 21 rijen met adressen...