Statistieken Buurt Brugse Poort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brugse Poort in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brugse Poort in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Brugse Poort
(zeer grote stijging van 47% naar 5.502 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Brugse Poort is met 1.751 personen gestegen van 3.751 personen in 1990 tot 5.502 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 53 personen (1,19%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 5 Gent Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brugse Poort: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 5 Gent Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Drongensteenweg, 2: buurt Malem, 3: buurt Brugse Poort, 4: buurt Rooigem, 5: buurt Groendreef Gent.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Brugse Poort voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brugse Poort ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Brugse Poort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Brugse Poort. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Brugse Poort: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.933)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brugse Poort. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brugse Poort was €27.933. Er waren 2.832 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Brugse Poort was €79.107.158.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Brugse Poort in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Brugse Poort (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Brugse Poort in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Brugse Poort: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Brugse Poort helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Brugse Poort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Brugse Poort.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Brugse Poort. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Brugse Poort helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Brugse Poort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.862Aantal2023
Mannen2.657Aantal2023
0 tot 10 jaar744Aantal2023
10 tot 20 jaar691Aantal2023
20 tot 30 jaar826Aantal2023
30 tot 40 jaar922Aantal2023
40 tot 50 jaar763Aantal2023
50 tot 60 jaar600Aantal2023
60 tot 70 jaar455Aantal2023
70 tot 80 jaar332Aantal2023
80 tot 90 jaar151Aantal2023
90 jaar en ouder31Aantal2023
Aantal inwoners5.502Aantal2023
0 tot 5 jaar376Aantal2023
5 tot 10 jaar368Aantal2023
10 tot 15 jaar374Aantal2023
15 tot 20 jaar317Aantal2023
20 tot 25 jaar306Aantal2023
25 tot 29 jaar520Aantal2023
30 tot 35 jaar487Aantal2023
35 tot 40 jaar435Aantal2023
40 tot 45 jaar419Aantal2023
45 tot 50 jaar344Aantal2023
50 tot 55 jaar318Aantal2023
55 tot 60 jaar282Aantal2023
60 tot 65 jaar261Aantal2023
65 tot 70 jaar194Aantal2023
70 tot 75 jaar174Aantal2023
75 tot 80 jaar158Aantal2023
80 tot 85 jaar87Aantal2023
85 tot 90 jaar64Aantal2023
90 tot 95 jaar31Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Brugse Poort. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Brugse Poort.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden55Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,85Aantal2022
Gevulde handelspanden49Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen9Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels24Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,71Aantal2022
Consumentgerichte diensten14Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,66Aantal2022
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Brugse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.392Aantal2023
Huishoudens 1 persoon960Aantal2023
Huishoudens 2 personen625Aantal2023
Huishoudens 3 personen301Aantal2023
Huishoudens 4 personen272Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen234Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon40%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.832Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€79.107.158Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.933Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.936Euro2019
Interkwartiel verschil20.095Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt92Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie36Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€88.731.799Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€16.901Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit4.622Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)426Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)84%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten73Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit897Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit471Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Brugse Poort.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021A521Code2024
RegionaamBrugse PoortNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte81Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.077Aantal2024
Aantal inwoners5.502Aantal2023
Aantal huishoudens2.392Aantal2023
Aantal wagens1.583Aantal2022
Dichtheid adressen38,13Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners68,18Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens29,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,62Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Brugse Poort.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder269Aantal2023
Alleenwonend960Aantal2023
Andere persoon252Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)850Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen514Aantal2023
Inwonende andere persoon127Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder457Aantal2023
Kind bij gehuwd paar948Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar342Aantal2023
Lid van collectief huishouden16Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)384Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen400Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Brugse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties51Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties51Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€278.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€278.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€350.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€350.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Brugse Poort.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.343Aantal2023
Eigenaars1.049Aantal2023
% Huurders56%Percentage2023
% Eigenaars44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Brugse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.705Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945895Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970412Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000443Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010456Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020195Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900158Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.349Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.356Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.697Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Brugse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Brugse Poort

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brugse Poort. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Schweitzerstraat1 - 89000
Amanda Foketstraat1 - 99000
Bellefleurstraat1 - 989000
Boomstraat10 - 98A9000
Brugsesteenweg1 - 999000

Toon alle 42 rijen met adressen...