Statistieken Buurt Brusselse Poort

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brusselse Poort in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brusselse Poort in de gemeente Gent. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Brusselse Poort
(zeer grote toename van 34% naar 2.123 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Brusselse Poort is met 544 personen gegroeid van 1.579 personen in 1990 tot 2.123 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 16 personen (0,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Gent Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brusselse Poort: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Gent Centrum met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gent-Centrum-Zuid, 2: buurt Visserij Gent, 3: buurt Brusselse Poort, 4: buurt Zuidpark, 5: buurt Dierentuin.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Brusselse Poort voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brusselse Poort ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Brusselse Poort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Brusselse Poort. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Brusselse Poort: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.277)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brusselse Poort. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brusselse Poort was €28.277. Er waren 1.521 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Brusselse Poort was €43.009.476.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Brusselse Poort in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Brusselse Poort (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Brusselse Poort in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Brusselse Poort: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Brusselse Poort helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gent getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Brusselse Poort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Brusselse Poort.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gent

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Brusselse Poort. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Brusselse Poort helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gent getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Brusselse Poort voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen991Aantal2023
Mannen1.120Aantal2023
0 tot 10 jaar160Aantal2023
10 tot 20 jaar159Aantal2023
20 tot 30 jaar577Aantal2023
30 tot 40 jaar408Aantal2023
40 tot 50 jaar265Aantal2023
50 tot 60 jaar228Aantal2023
60 tot 70 jaar155Aantal2023
70 tot 80 jaar106Aantal2023
80 tot 90 jaar43Aantal2023
90 jaar en ouder10Aantal2023
Aantal inwoners2.123Aantal2023
0 tot 5 jaar78Aantal2023
5 tot 10 jaar82Aantal2023
10 tot 15 jaar66Aantal2023
15 tot 20 jaar93Aantal2023
20 tot 25 jaar199Aantal2023
25 tot 29 jaar378Aantal2023
30 tot 35 jaar235Aantal2023
35 tot 40 jaar173Aantal2023
40 tot 45 jaar138Aantal2023
45 tot 50 jaar127Aantal2023
50 tot 55 jaar118Aantal2023
55 tot 60 jaar110Aantal2023
60 tot 65 jaar78Aantal2023
65 tot 70 jaar77Aantal2023
70 tot 75 jaar59Aantal2023
75 tot 80 jaar47Aantal2023
80 tot 85 jaar23Aantal2023
85 tot 90 jaar20Aantal2023
90 tot 95 jaar10Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Brusselse Poort. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Brusselse Poort.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden53Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners26,24Aantal2022
Gevulde handelspanden39Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen14Aantal2023
Winkels: periodieke goederen6Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels23Aantal2023
Horecazaken10Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners5,62Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,81Aantal2022
Leegstaande handelspanden14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Brusselse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.206Aantal2023
Huishoudens 1 persoon686Aantal2023
Huishoudens 2 personen300Aantal2023
Huishoudens 3 personen116Aantal2023
Huishoudens 4 personen67Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen37Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon57%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen25%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.521Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€43.009.476Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.277Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.383Euro2019
Interkwartiel verschil20.358Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt91Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €15%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€44.854.580Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.431Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.595Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)250Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)76%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Aantal nationaliteiten75Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit516Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)24%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit266Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Brusselse Poort.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44021A221Code2024
RegionaamBrusselse PoortNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.978Aantal2024
Aantal inwoners2.123Aantal2023
Aantal huishoudens1.206Aantal2023
Aantal wagens629Aantal2022
Dichtheid adressen64,21Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners68,92Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens39,15Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens20,42Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Brusselse Poort.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder92Aantal2023
Alleenwonend686Aantal2023
Andere persoon186Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)192Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen164Aantal2023
Inwonende andere persoon26Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder157Aantal2023
Kind bij gehuwd paar180Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar65Aantal2023
Lid van collectief huishouden11Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen266Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Brusselse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties21Aantal2020
Huizen-Transacties16Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties16Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€190.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€235.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€235.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€234.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€341.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€341.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€280.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€405.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€405.750Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Brusselse Poort.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders875Aantal2023
Eigenaars307Aantal2023
% Huurders74%Percentage2023
% Eigenaars26%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Brusselse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.846Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970257Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000305Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201090Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020186Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900798Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen457Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.389Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.835Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie11Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Brusselse Poort. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Brusselse Poort

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brusselse Poort. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gent. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alphonse de Hollainhof1 - 999000
Brusselsepoortstraat1 - 989000
Clarissenstraat1 - 99000
Filips van Arteveldestraat1 - 9F9000
Groene Ooie1C - 79000

Toon alle 20 rijen met adressen...