Statistieken Buurt Buizegem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buizegem in de gemeente Edegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buizegem in de gemeente Edegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Buizegem
(kleine daling van 4,22% naar 4.134 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Buizegem is met 182 inwoners afgenomen van 4.316 inwoners in 1990 tot 4.134 inwoners in 2023 (dat is een kleine daling van 4,22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -6 inwoners (-0,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Edegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buizegem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Edegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Edegem-Centrum, 2: buurt Mussenburg, 3: buurt Buizegem, 4: buurt Posdijk, 5: buurt Boerenleger, 6: buurt Grijpegem, 7: buurt Hof Ter Linden.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Buizegem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buizegem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Buizegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Buizegem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Buizegem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.039)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buizegem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buizegem was €37.039. Er waren 2.551 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Buizegem was €94.485.587.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Buizegem in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Edegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Buizegem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Buizegem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Buizegem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Buizegem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Edegem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Buizegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Buizegem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Edegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Buizegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Buizegem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Edegem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buizegem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.132Aantal2023
Mannen1.991Aantal2023
0 tot 10 jaar376Aantal2023
10 tot 20 jaar359Aantal2023
20 tot 30 jaar393Aantal2023
30 tot 40 jaar516Aantal2023
40 tot 50 jaar478Aantal2023
50 tot 60 jaar478Aantal2023
60 tot 70 jaar584Aantal2023
70 tot 80 jaar570Aantal2023
80 tot 90 jaar325Aantal2023
90 jaar en ouder44Aantal2023
Aantal inwoners4.134Aantal2023
0 tot 5 jaar178Aantal2023
5 tot 10 jaar198Aantal2023
10 tot 15 jaar182Aantal2023
15 tot 20 jaar177Aantal2023
20 tot 25 jaar169Aantal2023
25 tot 29 jaar224Aantal2023
30 tot 35 jaar258Aantal2023
35 tot 40 jaar258Aantal2023
40 tot 45 jaar242Aantal2023
45 tot 50 jaar236Aantal2023
50 tot 55 jaar191Aantal2023
55 tot 60 jaar287Aantal2023
60 tot 65 jaar287Aantal2023
65 tot 70 jaar297Aantal2023
70 tot 75 jaar271Aantal2023
75 tot 80 jaar299Aantal2023
80 tot 85 jaar208Aantal2023
85 tot 90 jaar117Aantal2023
90 tot 95 jaar36Aantal2023
95 jaar en ouder8Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Buizegem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Buizegem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden32Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,76Aantal2022
Gevulde handelspanden31Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen8Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,73Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,43Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Buizegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.098Aantal2023
Huishoudens 1 persoon896Aantal2023
Huishoudens 2 personen742Aantal2023
Huishoudens 3 personen223Aantal2023
Huishoudens 4 personen152Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen85Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon43%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen7%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.551Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€94.485.587Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.039Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.528Euro2019
Interkwartiel verschil24.530Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt83Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€100.283.337Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.288Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.644Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)279Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten67Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit479Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit200Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Buizegem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11013A02-Code2024
RegionaamBuizegemNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte75Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.725Aantal2024
Aantal inwoners4.134Aantal2023
Aantal huishoudens2.098Aantal2023
Aantal wagens2.199Aantal2022
Dichtheid adressen36,42Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners55,25Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens28,04Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens29,39Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Buizegem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder162Aantal2023
Alleenwonend896Aantal2023
Andere persoon69Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)542Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen966Aantal2023
Inwonende andere persoon39Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder237Aantal2023
Kind bij gehuwd paar500Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar196Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)216Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen300Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Buizegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties62Aantal2020
Huizen-Transacties12Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€194.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€294.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€258.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€217.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€350.821Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€302.500Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€270.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€511.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€340.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Buizegem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders744Aantal2023
Eigenaars1.354Aantal2023
% Huurders36%Percentage2023
% Eigenaars64%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Buizegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.263Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194555Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970365Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.591Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201078Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020170Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen503Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.760Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.259Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Buizegem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Buizegem

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buizegem. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Edegem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Biezenwei1 - 92650
Boniverlei100 - 982650
Buizegemhof10 - 92650
Buizegemlei10 - 992650
Dokter Frans Hemeryckxlaan1 - 92650

Toon alle 22 rijen met adressen...