Statistieken Buurt Burgtdam

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Burgtdam in de gemeente Ninove. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Burgtdam in de gemeente Ninove. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Burgtdam
(zeer grote stijging van 48% naar 1.740 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Burgtdam is met 567 personen gestegen van 1.173 personen in 1990 tot 1.740 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 17 personen (1,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 3 Ninove met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Burgtdam: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 3 Ninove met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Burgtdam, 2: buurt Pollarestraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Burgtdam voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Burgtdam ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Burgtdam

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Burgtdam. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Burgtdam: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.290)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Burgtdam. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Burgtdam was €28.290. Er waren 982 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Burgtdam was €27.780.457.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 71 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Burgtdam in het rood weergegeven.alle buurten binnen de gemeente Ninove waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Burgtdam (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Burgtdam in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Burgtdam: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Burgtdam helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ninove getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Burgtdam

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Burgtdam.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ninove

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Burgtdam. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Burgtdam helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ninove getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Burgtdam voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen894Aantal2023
Mannen811Aantal2023
0 tot 10 jaar219Aantal2023
10 tot 20 jaar209Aantal2023
20 tot 30 jaar198Aantal2023
30 tot 40 jaar205Aantal2023
40 tot 50 jaar227Aantal2023
50 tot 60 jaar241Aantal2023
60 tot 70 jaar203Aantal2023
70 tot 80 jaar131Aantal2023
80 tot 90 jaar62Aantal2023
90 jaar en ouder9Aantal2023
Aantal inwoners1.740Aantal2023
0 tot 5 jaar102Aantal2023
5 tot 10 jaar117Aantal2023
10 tot 15 jaar93Aantal2023
15 tot 20 jaar116Aantal2023
20 tot 25 jaar88Aantal2023
25 tot 29 jaar110Aantal2023
30 tot 35 jaar102Aantal2023
35 tot 40 jaar103Aantal2023
40 tot 45 jaar112Aantal2023
45 tot 50 jaar115Aantal2023
50 tot 55 jaar129Aantal2023
55 tot 60 jaar112Aantal2023
60 tot 65 jaar116Aantal2023
65 tot 70 jaar87Aantal2023
70 tot 75 jaar74Aantal2023
75 tot 80 jaar57Aantal2023
80 tot 85 jaar38Aantal2023
85 tot 90 jaar24Aantal2023
90 tot 95 jaar9Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Burgtdam. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Burgtdam.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden55Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners33,03Aantal2022
Gevulde handelspanden47Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen14Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels22Aantal2023
Horecazaken7Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,80Aantal2022
Consumentgerichte diensten18Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners10,81Aantal2022
Leegstaande handelspanden8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Burgtdam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens785Aantal2023
Huishoudens 1 persoon332Aantal2023
Huishoudens 2 personen232Aantal2023
Huishoudens 3 personen94Aantal2023
Huishoudens 4 personen60Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen67Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften982Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€27.780.457Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.290Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.251Euro2019
Interkwartiel verschil19.688Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt85Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €3%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€28.903.178Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.443Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.485Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)110Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten43Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit220Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit110Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Burgtdam.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41048A30-Code2024
RegionaamBurgtdamNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte55Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.146Aantal2024
Aantal inwoners1.740Aantal2023
Aantal huishoudens785Aantal2023
Aantal wagens702Aantal2022
Dichtheid adressen20,73Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners31,48Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens14,20Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,70Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Burgtdam.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder103Aantal2023
Alleenwonend332Aantal2023
Andere persoon44Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)230Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen250Aantal2023
Inwonende andere persoon29Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder186Aantal2023
Kind bij gehuwd paar265Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar82Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)84Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Burgtdam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties11Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€115.000Euro2016
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€115.000Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€146.250Euro2016
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€146.250Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€180.000Euro2016
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€180.000Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Burgtdam.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders337Aantal2023
Eigenaars447Aantal2023
% Huurders43%Percentage2023
% Eigenaars57%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Burgtdam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden884Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945308Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000180Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010188Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190068Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen418Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen466Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie879Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Burgtdam. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Burgtdam

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Burgtdam. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ninove. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Achturenstraat1 - 99400
Brusselsesteenweg10 - 999400 - 9402
Brusselstraat1 - 999400
Burchtdam1 - 999400
Denderkaai10 - 549400

Toon alle 23 rijen met adressen...