Statistieken Buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.
(groei van 1,30% naar 234 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. is met 3 inwoners toegenomen van 231 inwoners in 2011 tot 234 inwoners in 2022 (dat is een groei van 1,30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2022 was 0 inwoners (0,17%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Thieu met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Thieu met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Thieu-Centre, 2: buurt Cite Roland, 3: buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp., 4: buurt Terril Saint-Henri, 5: buurt Savoie-Chaussee de Mons.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.954)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2018 in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2018 in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. was €34.954. Er waren 132 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2018 in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. was €5.278.024.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2018 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Le Roeulx waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Le Roeulx getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Le Roeulx

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de gemeente Le Roeulx. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Le Roeulx getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2009 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Le Roeulx

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de gemeente Le Roeulx. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Le Roeulx getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*4.480Aantal2023
Mannen*4.332Aantal2023
0 tot 10 jaar*905Aantal2023
10 tot 20 jaar*1.019Aantal2023
20 tot 30 jaar*944Aantal2023
30 tot 40 jaar*1.187Aantal2023
40 tot 50 jaar*1.171Aantal2023
50 tot 60 jaar*1.222Aantal2023
60 tot 70 jaar*1.142Aantal2023
70 tot 80 jaar*832Aantal2023
80 tot 90 jaar*313Aantal2023
90 jaar en ouder*77Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Le Roeulx getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*2.809Aantal2023
Gescheiden*878Aantal2023
Ongehuwd*4.614Aantal2023
Verweduwd*511Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Le Roeulx getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften132Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.278.024Euro2018
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.954Euro2018
Mediaan inkomen per aangifte€28.575Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp..

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*8.134Aantal2023
Vreemdelingen*678Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Le Roeulx getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp. helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode55035C090Code2023
RegionaamCanal-Autoroute-Hab. Disp.Naam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte325Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen93Aantal2023
Aantal inwoners234Aantal2022
Aantal huishoudens99Aantal2021
Aantal wagens133Aantal2021
Dichtheid adressen0,29Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners0,72Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens0,30Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens0,41Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp..

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2016
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp..

Adressen in de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Canal-Autoroute-Hab. Disp.. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Le Roeulx.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Colline Saint-Pierre1 - 97070
Rue Carrière des Hautbois1 - 37070
Rue de Savoie1 - 97070
Rue des Hauts Bois1 - 97070
Rue des Marliers1 - 57070
Rue des Saules38 - 527070
Rue du Château Saint-Pierre41 - 437070
Rue Jules André1 - 97070
Rue Raymond Cordier12 - 497070
Rue Sorgeon47070