Statistieken Buurt Centrum-Bergwijk

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Centrum-Bergwijk in de gemeente Merelbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Centrum-Bergwijk in de gemeente Merelbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Centrum-Bergwijk
(zeer grote stijging van 34% naar 3.114 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Centrum-Bergwijk is met 790 inwoners toegenomen van 2.324 inwoners in 1990 tot 3.114 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 34%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 24 inwoners (0,90%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Merelbeke+Deel Zwijnaarde met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Centrum-Bergwijk: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Merelbeke+Deel Zwijnaarde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Merelbeke-Centrum, 2: buurt Centrum-Bergwijk, 3: buurt Merelbeke-Scheldemeersen, 4: buurt Zwijnaardebrug, 5: buurt Merelbeekse Meers, 6: buurt Roskam, 7: buurt Mijleke.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Centrum-Bergwijk voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Centrum-Bergwijk ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Centrum-Bergwijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Centrum-Bergwijk. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Centrum-Bergwijk: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€47.861)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Centrum-Bergwijk. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Centrum-Bergwijk was €47.861. Er waren 1.650 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Centrum-Bergwijk was €78.970.854.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Centrum-Bergwijk in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Merelbeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Centrum-Bergwijk (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Centrum-Bergwijk in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Centrum-Bergwijk: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Centrum-Bergwijk helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Merelbeke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Centrum-Bergwijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Centrum-Bergwijk.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Merelbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Centrum-Bergwijk. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Centrum-Bergwijk helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Merelbeke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Centrum-Bergwijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.576Aantal2023
Mannen1.540Aantal2023
0 tot 10 jaar308Aantal2023
10 tot 20 jaar367Aantal2023
20 tot 30 jaar315Aantal2023
30 tot 40 jaar318Aantal2023
40 tot 50 jaar414Aantal2023
50 tot 60 jaar463Aantal2023
60 tot 70 jaar464Aantal2023
70 tot 80 jaar318Aantal2023
80 tot 90 jaar122Aantal2023
90 jaar en ouder24Aantal2023
Aantal inwoners3.114Aantal2023
0 tot 5 jaar141Aantal2023
5 tot 10 jaar167Aantal2023
10 tot 15 jaar194Aantal2023
15 tot 20 jaar173Aantal2023
20 tot 25 jaar157Aantal2023
25 tot 29 jaar158Aantal2023
30 tot 35 jaar164Aantal2023
35 tot 40 jaar154Aantal2023
40 tot 45 jaar201Aantal2023
45 tot 50 jaar213Aantal2023
50 tot 55 jaar220Aantal2023
55 tot 60 jaar243Aantal2023
60 tot 65 jaar252Aantal2023
65 tot 70 jaar212Aantal2023
70 tot 75 jaar163Aantal2023
75 tot 80 jaar155Aantal2023
80 tot 85 jaar74Aantal2023
85 tot 90 jaar48Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Centrum-Bergwijk. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Centrum-Bergwijk.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden17Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners5,23Aantal2022
Gevulde handelspanden16Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,33Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,96Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Centrum-Bergwijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.288Aantal2023
Huishoudens 1 persoon317Aantal2023
Huishoudens 2 personen493Aantal2023
Huishoudens 3 personen205Aantal2023
Huishoudens 4 personen199Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen74Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.650Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€78.970.854Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€47.861Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€34.213Euro2019
Interkwartiel verschil41.897Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt122Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie34Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €8%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €20%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€85.553.176Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€27.940Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.972Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)90Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit144Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit54Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Centrum-Bergwijk.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44043A02-Code2024
RegionaamCentrum-BergwijkNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte162Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.433Aantal2024
Aantal inwoners3.114Aantal2023
Aantal huishoudens1.288Aantal2023
Aantal wagens1.708Aantal2022
Dichtheid adressen8,85Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners19,24Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,96Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,55Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Centrum-Bergwijk.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder100Aantal2023
Alleenwonend317Aantal2023
Andere persoon19Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)612Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen736Aantal2023
Inwonende andere persoon44Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder153Aantal2023
Kind bij gehuwd paar553Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar198Aantal2023
Lid van collectief huishouden8Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)224Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen152Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Centrum-Bergwijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties15Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€259.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€237.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€316.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€288.750Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€445.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€345.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Centrum-Bergwijk.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders242Aantal2023
Eigenaars1.046Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Centrum-Bergwijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.347Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945134Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970242Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000575Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010139Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020165Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190024Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.182Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen165Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.322Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie25Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Centrum-Bergwijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Centrum-Bergwijk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Centrum-Bergwijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Merelbeke. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Acaciastraat1 - 99820
Bergbosstraat100 - 989820
Bergwegel1 - 999820
Berkenhof10 - 99820
Beukenstraat1 - 99820

Toon alle 35 rijen met adressen...