Statistieken Buurt De Dries

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Dries in de gemeente Wielsbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Dries in de gemeente Wielsbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Dries
(zeer grote toename van 36% naar 465 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt De Dries is met 123 personen gestegen van 342 personen in 1990 tot 465 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 4 personen (1,02%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Wielsbeke met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Dries: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Wielsbeke met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Wielsbeke-Centrum, 2: buurt Leiekant Wielsbeke, 3: buurt De Dries, 4: buurt Abele Wielsbeke (01), 5: buurt Kasteelbeek-Knok, 6: buurt Wielsbeke-Verspreide Bewoning, 7: buurt Industriele Driehoek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Dries voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Dries ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Dries

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Dries. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Dries: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.168)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Dries. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Dries was €29.168. Er waren 309 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Dries was €9.013.028.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Dries in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wielsbeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Dries (2013 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Dries in de periode van 2013 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Dries: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Dries helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wielsbeke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Dries

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Dries.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wielsbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Dries. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Dries helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wielsbeke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Dries voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen253Aantal2023
Mannen209Aantal2023
0 tot 10 jaar45Aantal2023
10 tot 20 jaar33Aantal2023
20 tot 30 jaar55Aantal2023
30 tot 40 jaar63Aantal2023
40 tot 50 jaar43Aantal2023
50 tot 60 jaar58Aantal2023
60 tot 70 jaar30Aantal2023
70 tot 80 jaar48Aantal2023
80 tot 90 jaar60Aantal2023
90 jaar en ouder27Aantal2023
Aantal inwoners465Aantal2023
0 tot 5 jaar29Aantal2023
5 tot 10 jaar16Aantal2023
10 tot 15 jaar17Aantal2023
15 tot 20 jaar16Aantal2023
20 tot 25 jaar18Aantal2023
25 tot 29 jaar37Aantal2023
30 tot 35 jaar38Aantal2023
35 tot 40 jaar25Aantal2023
40 tot 45 jaar23Aantal2023
45 tot 50 jaar20Aantal2023
50 tot 55 jaar34Aantal2023
55 tot 60 jaar24Aantal2023
60 tot 65 jaar15Aantal2023
65 tot 70 jaar15Aantal2023
70 tot 75 jaar19Aantal2023
75 tot 80 jaar29Aantal2023
80 tot 85 jaar26Aantal2023
85 tot 90 jaar34Aantal2023
90 tot 95 jaar22Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Dries. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Dries.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners17,35Aantal2022
Gevulde handelspanden6Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners6,51Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,68Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens192Aantal2023
Huishoudens 1 persoon72Aantal2023
Huishoudens 2 personen63Aantal2023
Huishoudens 3 personen25Aantal2023
Huishoudens 4 personen24Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen8Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon38%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften309Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€9.013.028Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.168Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€20.858Euro2019
Interkwartiel verschil19.784Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt95Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie50Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2019
% inkomens 15.001 - 20.000 €24%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €11%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€9.237.804Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.039Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit427Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)32Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Aantal nationaliteiten6Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit35Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Dries.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37017A02-Code2024
RegionaamDe DriesNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte27Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen332Aantal2024
Aantal inwoners465Aantal2023
Aantal huishoudens192Aantal2023
Aantal wagens242Aantal2022
Dichtheid adressen12,34Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,28Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,14Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Dries.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder5Aantal2023
Alleenwonend72Aantal2023
Andere persoon8Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)76Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen100Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder7Aantal2023
Kind bij gehuwd paar74Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar24Aantal2023
Lid van collectief huishouden46Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)32Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen16Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties7Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Dries.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders71Aantal2023
Eigenaars122Aantal2023
% Huurders37%Percentage2023
% Eigenaars63%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden216Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194525Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197042Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200057Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201010Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202074Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19006Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen136Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen80Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie214Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Dries. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Dries

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Dries. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wielsbeke. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Driesstraat1 - 8B8710
Heirweg10 - 98710
Hernieuwenstraat1 - 78710
Le Cateaustraat1 - 78710
Molenstraat1 - 98710
Parkstraat1 - 98710
Rijksweg271 - 4368710
Waterstraat1 - 98710