Statistieken Buurt De Geesten

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Geesten in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Geesten in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Geesten
(grote stijging van 12% naar 2.814 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt De Geesten is met 293 inwoners gegroeid van 2.521 inwoners in 1990 tot 2.814 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Ekeren met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Geesten: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Ekeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ekeren-Centrum, 2: buurt Ekeren-Dorp, 3: buurt Schoonbroek Antwerpen, 4: buurt De Geesten, 5: buurt Het Zand, 6: buurt Leerhoekslaan, 7: buurt Veltwijck.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Geesten voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Geesten ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Geesten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Geesten. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Geesten: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.376)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Geesten. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Geesten was €36.376. Er waren 1.577 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Geesten was €57.364.934.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Geesten in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Geesten (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Geesten in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Geesten: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Geesten helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Geesten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Geesten.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Geesten. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Geesten helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Geesten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.387Aantal2023
Mannen1.429Aantal2023
0 tot 10 jaar306Aantal2023
10 tot 20 jaar366Aantal2023
20 tot 30 jaar293Aantal2023
30 tot 40 jaar383Aantal2023
40 tot 50 jaar374Aantal2023
50 tot 60 jaar393Aantal2023
60 tot 70 jaar341Aantal2023
70 tot 80 jaar212Aantal2023
80 tot 90 jaar121Aantal2023
90 jaar en ouder24Aantal2023
Aantal inwoners2.814Aantal2023
0 tot 5 jaar147Aantal2023
5 tot 10 jaar159Aantal2023
10 tot 15 jaar185Aantal2023
15 tot 20 jaar181Aantal2023
20 tot 25 jaar150Aantal2023
25 tot 29 jaar143Aantal2023
30 tot 35 jaar200Aantal2023
35 tot 40 jaar183Aantal2023
40 tot 45 jaar210Aantal2023
45 tot 50 jaar164Aantal2023
50 tot 55 jaar197Aantal2023
55 tot 60 jaar196Aantal2023
60 tot 65 jaar180Aantal2023
65 tot 70 jaar161Aantal2023
70 tot 75 jaar113Aantal2023
75 tot 80 jaar99Aantal2023
80 tot 85 jaar72Aantal2023
85 tot 90 jaar49Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Geesten. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Geesten.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden13Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners5,25Aantal2022
Gevulde handelspanden12Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,05Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,75Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Geesten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.209Aantal2023
Huishoudens 1 persoon392Aantal2023
Huishoudens 2 personen388Aantal2023
Huishoudens 3 personen190Aantal2023
Huishoudens 4 personen155Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen84Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.577Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€57.364.934Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.376Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.658Euro2019
Interkwartiel verschil26.961Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt91Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€60.170.792Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.046Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.568Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)132Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten43Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit248Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit116Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Geesten.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002P03-Code2024
RegionaamDe GeestenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte49Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.540Aantal2024
Aantal inwoners2.814Aantal2023
Aantal huishoudens1.209Aantal2023
Aantal wagens1.350Aantal2022
Dichtheid adressen31,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners57,73Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens24,80Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens27,69Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Geesten.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder108Aantal2023
Alleenwonend392Aantal2023
Andere persoon47Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)476Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen480Aantal2023
Inwonende andere persoon34Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder178Aantal2023
Kind bij gehuwd paar432Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar241Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)256Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen172Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Geesten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties10Aantal2020
Huizen-Transacties33Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties33Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25€158.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€220.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€188.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€268.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€268.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€200.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€310.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€310.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Geesten.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders294Aantal2023
Eigenaars915Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Geesten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.390Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945277Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970367Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000585Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202040Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen749Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen641Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.389Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Geesten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Geesten

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Geesten. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alfons Wensstraat1 - 92180
Andernachstraat10 - 92180
Boerendijk1 - 992180
Bosstraat10 - 982180
Bremboslei54 - 762180

Toon alle 23 rijen met adressen...