Statistieken Buurt De Grunne

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Grunne in de gemeente Wezembeek-Oppem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Grunne in de gemeente Wezembeek-Oppem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Grunne
(grote stijging van 21% naar 2.316 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt De Grunne is met 404 inwoners gestegen van 1.912 inwoners in 1990 tot 2.316 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 inwoners (0,60%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Wezembeek-Oppem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Grunne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Wezembeek-Oppem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Oppem-Kern Wezembeek-Oppem, 2: buurt Lange Delle, 3: buurt Vosberg-Sociale Woningen, 4: buurt De Grunne, 5: buurt Ban-Eik-Sociale Woningen, 6: buurt Vurenveld.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Grunne voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Grunne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Grunne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Grunne. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Grunne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€48.691)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Grunne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Grunne was €48.691. Er waren 1.152 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Grunne was €56.092.531.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Grunne in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wezembeek-Oppem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Grunne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Grunne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Grunne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Grunne helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wezembeek-Oppem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Grunne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Grunne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wezembeek-Oppem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Grunne. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Grunne helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wezembeek-Oppem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Grunne voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.247Aantal2023
Mannen1.103Aantal2023
0 tot 10 jaar220Aantal2023
10 tot 20 jaar299Aantal2023
20 tot 30 jaar262Aantal2023
30 tot 40 jaar238Aantal2023
40 tot 50 jaar297Aantal2023
50 tot 60 jaar314Aantal2023
60 tot 70 jaar349Aantal2023
70 tot 80 jaar226Aantal2023
80 tot 90 jaar116Aantal2023
90 jaar en ouder29Aantal2023
Aantal inwoners2.316Aantal2023
0 tot 5 jaar96Aantal2023
5 tot 10 jaar124Aantal2023
10 tot 15 jaar145Aantal2023
15 tot 20 jaar154Aantal2023
20 tot 25 jaar140Aantal2023
25 tot 29 jaar122Aantal2023
30 tot 35 jaar109Aantal2023
35 tot 40 jaar129Aantal2023
40 tot 45 jaar146Aantal2023
45 tot 50 jaar151Aantal2023
50 tot 55 jaar159Aantal2023
55 tot 60 jaar155Aantal2023
60 tot 65 jaar167Aantal2023
65 tot 70 jaar182Aantal2023
70 tot 75 jaar122Aantal2023
75 tot 80 jaar104Aantal2023
80 tot 85 jaar61Aantal2023
85 tot 90 jaar55Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Grunne. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Grunne.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden35Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners15,12Aantal2022
Gevulde handelspanden34Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels12Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,16Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners7,34Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Grunne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.007Aantal2023
Huishoudens 1 persoon332Aantal2023
Huishoudens 2 personen324Aantal2023
Huishoudens 3 personen137Aantal2023
Huishoudens 4 personen138Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen76Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.152Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€56.092.531Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€48.691Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.933Euro2019
Interkwartiel verschil37.933Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt123Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie27Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €8%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €17%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€57.075.647Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.644Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.726Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)468Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)73%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Aantal nationaliteiten57Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit624Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit156Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Grunne.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23103A03-Code2024
RegionaamDe GrunneNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte75Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.216Aantal2024
Aantal inwoners2.316Aantal2023
Aantal huishoudens1.007Aantal2023
Aantal wagens1.189Aantal2022
Dichtheid adressen16,26Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners30,96Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,46Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens15,90Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Grunne.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder105Aantal2023
Alleenwonend332Aantal2023
Andere persoon48Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)480Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen396Aantal2023
Inwonende andere persoon29Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder160Aantal2023
Kind bij gehuwd paar458Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar116Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)124Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen102Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Grunne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties7Aantal2020
Huizen-Transacties14Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€330.000Euro2014
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€390.000Euro2014
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€465.000Euro2014
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Grunne.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders329Aantal2023
Eigenaars660Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Grunne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.078Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945101Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970222Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000632Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201081Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen623Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen455Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.069Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie9Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Grunne. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Grunne

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Grunne. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wezembeek-Oppem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beekstraat100 - 991970
Bos van Houthulstlaan1 - 91970
Brueghellaan1 - 91970
Cafmeyerstraat12 - 41970
Drieshof3 - 61970

Toon alle 30 rijen met adressen...