Statistieken Buurt De Hoek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Hoek in de gemeente Zaventem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Hoek in de gemeente Zaventem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Hoek
(zeer grote toename van 28% naar 1.619 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt De Hoek is met 354 inwoners toegenomen van 1.265 inwoners in 1990 tot 1.619 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 28%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 inwoners (0,77%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Zaventem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Hoek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Zaventem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rode Cite, 2: buurt Witte Cite, 3: buurt Fazantenlaan -Sociale Woningen, 4: buurt De Hoek Zaventem, 5: buurt Maalbeekweg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Hoek voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Hoek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Hoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Hoek. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Hoek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.701)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Hoek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Hoek was €34.701. Er waren 834 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Hoek was €28.940.703.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 46 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Hoek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Zaventem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Hoek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Hoek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Hoek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Hoek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Zaventem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Hoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Hoek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Zaventem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Hoek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Hoek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Zaventem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Hoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen860Aantal2023
Mannen835Aantal2023
0 tot 10 jaar241Aantal2023
10 tot 20 jaar206Aantal2023
20 tot 30 jaar213Aantal2023
30 tot 40 jaar289Aantal2023
40 tot 50 jaar241Aantal2023
50 tot 60 jaar180Aantal2023
60 tot 70 jaar160Aantal2023
70 tot 80 jaar115Aantal2023
80 tot 90 jaar42Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.619Aantal2023
0 tot 5 jaar125Aantal2023
5 tot 10 jaar116Aantal2023
10 tot 15 jaar103Aantal2023
15 tot 20 jaar103Aantal2023
20 tot 25 jaar85Aantal2023
25 tot 29 jaar128Aantal2023
30 tot 35 jaar152Aantal2023
35 tot 40 jaar137Aantal2023
40 tot 45 jaar134Aantal2023
45 tot 50 jaar107Aantal2023
50 tot 55 jaar103Aantal2023
55 tot 60 jaar77Aantal2023
60 tot 65 jaar90Aantal2023
65 tot 70 jaar70Aantal2023
70 tot 75 jaar62Aantal2023
75 tot 80 jaar53Aantal2023
80 tot 85 jaar23Aantal2023
85 tot 90 jaar19Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Hoek. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Hoek.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden4Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners2,51Aantal2022
Gevulde handelspanden3Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,26Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Hoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens698Aantal2023
Huishoudens 1 persoon224Aantal2023
Huishoudens 2 personen192Aantal2023
Huishoudens 3 personen130Aantal2023
Huishoudens 4 personen85Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen67Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften834Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€28.940.703Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.701Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.676Euro2019
Interkwartiel verschil24.878Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€30.365.561Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.437Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.314Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)219Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten50Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit381Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit162Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Hoek.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23094A15-Code2024
RegionaamDe HoekNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte39Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen974Aantal2024
Aantal inwoners1.619Aantal2023
Aantal huishoudens698Aantal2023
Aantal wagens684Aantal2022
Dichtheid adressen24,76Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners41,16Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens17,75Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens17,39Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Hoek.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder76Aantal2023
Alleenwonend224Aantal2023
Andere persoon47Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)366Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen200Aantal2023
Inwonende andere persoon26Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder117Aantal2023
Kind bij gehuwd paar352Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar93Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)110Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen84Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Hoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2016
Appartementen-Prijs percentiel 25€158.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€240.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€240.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€219.500Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€297.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€297.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€257.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€340.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€340.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Hoek.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders268Aantal2023
Eigenaars434Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Hoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden784Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945191Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970180Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000261Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201052Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202120Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190052Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen360Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen424Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie780Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Hoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Hoek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Hoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Zaventem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alex Feldheimstraat1 - 91930
Astridlaan10 - 91930
Brugstraat10 - 81930
Da Vincilaan1 - 91930
Desmedtstraat1 - 91930

Toon alle 17 rijen met adressen...