Statistieken Buurt De Klinge-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Klinge-Kern in de gemeente Sint-Gillis-Waas. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Klinge-Kern in de gemeente Sint-Gillis-Waas. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt De Klinge-Kern
(toename van 6,8% naar 751 inwoners in 2021)

Het aantal inwoners in de buurt De Klinge-Kern is met 48 inwoners gestegen van 703 inwoners in 2011 tot 751 inwoners in 2021 (dat is een toename van 6,8%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 5 inwoners (0,71%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente De Klinge met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Klinge-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente De Klinge met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt De Klinge-Kern, 2: buurt Heide Sint-Gillis-Waas, 3: buurt Warande Sint-Gillis-Waas, 4: buurt Kapelledreef, 5: buurt Spaans Kwartier.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Klinge-Kern voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Klinge-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Klinge-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Klinge-Kern. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Klinge-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.405)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Klinge-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Klinge-Kern was €34.405. Er waren 415 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Klinge-Kern was €14.278.152.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 31 buurten (blauw), 12 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Klinge-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Gillis-Waas waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Klinge-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Klinge-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Klinge-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Klinge-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Gillis-Waas getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Sint-Gillis-Waas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Sint-Gillis-Waas. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt De Klinge-Kern helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Sint-Gillis-Waas getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Gillis-Waas

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Sint-Gillis-Waas. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Klinge-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Gillis-Waas getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*9.909Aantal2022
Mannen*9.807Aantal2022
0 tot 10 jaar*1.888Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.384Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.323Aantal2022
30 tot 40 jaar*2.184Aantal2022
40 tot 50 jaar*2.551Aantal2022
50 tot 60 jaar*3.050Aantal2022
60 tot 70 jaar*2.283Aantal2022
70 tot 80 jaar*1.851Aantal2022
80 tot 90 jaar*971Aantal2022
90 jaar en ouder*231Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Sint-Gillis-Waas getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt De Klinge-Kern helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*8.087Aantal2022
Gescheiden*1.628Aantal2022
Ongehuwd*8.830Aantal2022
Verweduwd*1.171Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Sint-Gillis-Waas getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Klinge-Kern helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften415Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€14.278.152Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.405Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt De Klinge-Kern.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*18.521Aantal2022
Vreemdelingen*1.195Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Sint-Gillis-Waas getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Klinge-Kern helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46020B001Code2022
RegionaamDe Klinge-KernNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte21Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen528Aantal2022
Aantal inwoners751Aantal2021
Aantal huishoudens327Aantal2019
Aantal wagens378Aantal2019
Dichtheid adressen25,48Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners36,24Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens15,78Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens18,24Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt De Klinge-Kern.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties17Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€135.000Euro2014
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€135.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€171.500Euro2014
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€171.500Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€210.000Euro2014
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€210.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt De Klinge-Kern.

Adressen in de buurt De Klinge-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Klinge-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Gillis-Waas.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Hogenakkerstraat10 - 86A9170
Hulststraat1 - 99170
Jan Henderickxhof1 - 99170
Kapelstraat1 - 99170
Kerselarendreef29170

Toon alle 12 rijen met adressen...