Statistieken Buurt De Poel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Poel in de gemeente Herentals. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Poel in de gemeente Herentals. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Poel
(kleine toename van 4,90% naar 2.207 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt De Poel is met 103 personen toegenomen van 2.104 personen in 1990 tot 2.207 personen in 2023 (dat is een kleine toename van 4,90%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 personen (0,17%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Herentals met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Poel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Herentals met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Herentals-Centrum, 2: buurt Herentals-Stadsveld, 3: buurt De Poel, 4: buurt Herentals-Stationswijk, 5: buurt Wuytsbergen, 6: buurt Hellekens-Langendonk, 7: buurt De Beuckalaer-Lierseweg, 8: buurt Vuilvoort-Roost-Addernesten-Goorkens.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Poel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Poel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Poel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Poel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Poel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.091)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Poel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Poel was €31.091. Er waren 1.309 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Poel was €40.698.529.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Poel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Herentals waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Poel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Poel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Poel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Poel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Herentals getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Poel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Poel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Herentals

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Poel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Poel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Herentals getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Poel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.109Aantal2023
Mannen1.106Aantal2023
0 tot 10 jaar198Aantal2023
10 tot 20 jaar182Aantal2023
20 tot 30 jaar305Aantal2023
30 tot 40 jaar332Aantal2023
40 tot 50 jaar268Aantal2023
50 tot 60 jaar299Aantal2023
60 tot 70 jaar312Aantal2023
70 tot 80 jaar213Aantal2023
80 tot 90 jaar94Aantal2023
90 jaar en ouder9Aantal2023
Aantal inwoners2.207Aantal2023
0 tot 5 jaar104Aantal2023
5 tot 10 jaar94Aantal2023
10 tot 15 jaar96Aantal2023
15 tot 20 jaar86Aantal2023
20 tot 25 jaar122Aantal2023
25 tot 29 jaar183Aantal2023
30 tot 35 jaar187Aantal2023
35 tot 40 jaar145Aantal2023
40 tot 45 jaar138Aantal2023
45 tot 50 jaar130Aantal2023
50 tot 55 jaar127Aantal2023
55 tot 60 jaar172Aantal2023
60 tot 65 jaar172Aantal2023
65 tot 70 jaar140Aantal2023
70 tot 75 jaar119Aantal2023
75 tot 80 jaar94Aantal2023
80 tot 85 jaar39Aantal2023
85 tot 90 jaar55Aantal2023
90 tot 95 jaar9Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Poel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Poel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden41Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners22,56Aantal2022
Gevulde handelspanden35Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen8Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels14Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,35Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners9,03Aantal2022
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Poel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.114Aantal2023
Huishoudens 1 persoon470Aantal2023
Huishoudens 2 personen384Aantal2023
Huishoudens 3 personen124Aantal2023
Huishoudens 4 personen98Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen38Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen3%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.309Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€40.698.529Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.091Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.629Euro2019
Interkwartiel verschil22.711Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt85Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie15Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€46.892.869Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.151Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.942Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)122Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten58Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit273Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit151Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Poel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13011A03-Code2024
RegionaamDe PoelNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte83Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.792Aantal2024
Aantal inwoners2.207Aantal2023
Aantal huishoudens1.114Aantal2023
Aantal wagens1.040Aantal2022
Dichtheid adressen21,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners26,59Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens13,42Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,53Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Poel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder100Aantal2023
Alleenwonend470Aantal2023
Andere persoon61Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)282Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen412Aantal2023
Inwonende andere persoon37Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder138Aantal2023
Kind bij gehuwd paar251Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar119Aantal2023
Lid van collectief huishouden7Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)154Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen184Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Poel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties16Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties19Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25€166.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€180.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€180.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€183.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€284.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€284.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€194.750Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€340.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€340.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Poel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders516Aantal2023
Eigenaars597Aantal2023
% Huurders46%Percentage2023
% Eigenaars54%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Poel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.220Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945352Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970300Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000325Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201073Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202063Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19007Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen662Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen558Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.212Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Poel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Poel

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Poel. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Herentals. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Arnhemstraat1 - 92200
Bergenstraat10 - 92200
Bevrijdingsstraat1 - 92200
Bolwerkstraat1 - 92200
Gildelaan20_1 - 442200

Toon alle 24 rijen met adressen...