Statistieken Buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum in de gemeente Denderleeuw. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum in de gemeente Denderleeuw. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum
(grote groei van 24% naar 2.071 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum is met 399 inwoners gegroeid van 1.672 inwoners in 1990 tot 2.071 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 inwoners (0,67%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Denderleeuw met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Denderleeuw met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum, 2: buurt Denderleeuw-Dorp-Station-Iddergem, 3: buurt Kouter Denderleeuw (01), 4: buurt Huisegem, 5: buurt Wolfsgracht-Sportpark, 6: buurt Denderleeuw-Dorp-Industrie, 7: buurt Denderleeuw-Molenbeek Meersen Kasteel-Dender, 8: buurt Dendermeersen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.217)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum was €32.217. Er waren 1.071 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum was €34.503.873.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Denderleeuw waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Denderleeuw getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Denderleeuw

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Denderleeuw getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.078Aantal2023
Mannen1.001Aantal2023
0 tot 10 jaar243Aantal2023
10 tot 20 jaar324Aantal2023
20 tot 30 jaar264Aantal2023
30 tot 40 jaar247Aantal2023
40 tot 50 jaar287Aantal2023
50 tot 60 jaar285Aantal2023
60 tot 70 jaar224Aantal2023
70 tot 80 jaar134Aantal2023
80 tot 90 jaar56Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners2.071Aantal2023
0 tot 5 jaar129Aantal2023
5 tot 10 jaar114Aantal2023
10 tot 15 jaar166Aantal2023
15 tot 20 jaar158Aantal2023
20 tot 25 jaar150Aantal2023
25 tot 29 jaar114Aantal2023
30 tot 35 jaar127Aantal2023
35 tot 40 jaar120Aantal2023
40 tot 45 jaar147Aantal2023
45 tot 50 jaar140Aantal2023
50 tot 55 jaar154Aantal2023
55 tot 60 jaar131Aantal2023
60 tot 65 jaar111Aantal2023
65 tot 70 jaar113Aantal2023
70 tot 75 jaar83Aantal2023
75 tot 80 jaar51Aantal2023
80 tot 85 jaar34Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden56Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners27,30Aantal2022
Gevulde handelspanden42Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen11Aantal2023
Winkels: periodieke goederen3Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,90Aantal2022
Consumentgerichte diensten15Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners7,80Aantal2022
Leegstaande handelspanden14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens837Aantal2023
Huishoudens 1 persoon277Aantal2023
Huishoudens 2 personen232Aantal2023
Huishoudens 3 personen134Aantal2023
Huishoudens 4 personen98Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen96Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen12%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.071Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€34.503.873Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.217Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.648Euro2019
Interkwartiel verschil25.841Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt97Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€37.364.952Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.218Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.796Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)123Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)86%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten41Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit283Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit160Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41011A00-Code2024
RegionaamDenderleeuw-Dorp-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte53Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.150Aantal2024
Aantal inwoners2.071Aantal2023
Aantal huishoudens837Aantal2023
Aantal wagens805Aantal2022
Dichtheid adressen21,88Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners39,40Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,92Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens15,32Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder103Aantal2023
Alleenwonend277Aantal2023
Andere persoon32Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)358Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen270Aantal2023
Inwonende andere persoon36Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder194Aantal2023
Kind bij gehuwd paar371Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar180Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)166Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen92Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties19Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€154.900Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€154.900Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€222.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€222.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€275.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€275.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders277Aantal2023
Eigenaars556Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden938Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945285Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970207Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000214Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010123Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202059Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190021Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen640Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen298Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie933Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Denderleeuw-Dorp-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Denderleeuw. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
A. De Cockstraat1 - 89470
Bergstraat10 - 89470
Boomgaardstraat1 - 99470
Bouchtstraat1 - 99470
Brandweerstraat1 - 99470

Toon alle 26 rijen met adressen...