Statistieken Buurt Dentergem-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dentergem-Centrum in de gemeente Dentergem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dentergem-Centrum in de gemeente Dentergem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Dentergem-Centrum
(daling van 1,69% naar 1.334 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Dentergem-Centrum is met 23 personen gedaald van 1.357 personen in 1990 tot 1.334 personen in 2023 (dat is een daling van 1,69%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -1 personen (-0,04%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Dentergem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dentergem-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Dentergem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Dentergem-Centrum, 2: buurt Statiestraat Dentergem, 3: buurt Oosthoek-Kerkmeerskouter, 4: buurt Dentergem-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Dentergem-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dentergem-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Dentergem-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Dentergem-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Dentergem-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.113)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dentergem-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dentergem-Centrum was €33.113. Er waren 793 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Dentergem-Centrum was €26.258.978.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Dentergem-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dentergem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Dentergem-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Dentergem-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Dentergem-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Dentergem-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dentergem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Dentergem-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Dentergem-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dentergem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Dentergem-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Dentergem-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dentergem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dentergem-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen675Aantal2023
Mannen647Aantal2023
0 tot 10 jaar141Aantal2023
10 tot 20 jaar125Aantal2023
20 tot 30 jaar144Aantal2023
30 tot 40 jaar165Aantal2023
40 tot 50 jaar144Aantal2023
50 tot 60 jaar171Aantal2023
60 tot 70 jaar204Aantal2023
70 tot 80 jaar103Aantal2023
80 tot 90 jaar87Aantal2023
90 jaar en ouder38Aantal2023
Aantal inwoners1.334Aantal2023
0 tot 5 jaar66Aantal2023
5 tot 10 jaar75Aantal2023
10 tot 15 jaar64Aantal2023
15 tot 20 jaar61Aantal2023
20 tot 25 jaar68Aantal2023
25 tot 29 jaar76Aantal2023
30 tot 35 jaar80Aantal2023
35 tot 40 jaar85Aantal2023
40 tot 45 jaar77Aantal2023
45 tot 50 jaar67Aantal2023
50 tot 55 jaar72Aantal2023
55 tot 60 jaar99Aantal2023
60 tot 65 jaar87Aantal2023
65 tot 70 jaar117Aantal2023
70 tot 75 jaar55Aantal2023
75 tot 80 jaar48Aantal2023
80 tot 85 jaar42Aantal2023
85 tot 90 jaar45Aantal2023
90 tot 95 jaar32Aantal2023
95 jaar en ouder6Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Dentergem-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Dentergem-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden40Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners31,23Aantal2022
Gevulde handelspanden33Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen8Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels13Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,46Aantal2022
Consumentgerichte diensten16Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners11,90Aantal2022
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Dentergem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens556Aantal2023
Huishoudens 1 persoon172Aantal2023
Huishoudens 2 personen198Aantal2023
Huishoudens 3 personen75Aantal2023
Huishoudens 4 personen80Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen31Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften793Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€26.258.978Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.113Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.754Euro2019
Interkwartiel verschil23.707Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt92Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €20%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €20%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€27.092.747Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.619Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.240Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)76Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten11Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit82Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Dentergem-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37002A000Code2024
RegionaamDentergem-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte81Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen685Aantal2024
Aantal inwoners1.334Aantal2023
Aantal huishoudens556Aantal2023
Aantal wagens708Aantal2022
Dichtheid adressen8,49Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners16,53Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens6,89Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,77Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Dentergem-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder35Aantal2023
Alleenwonend172Aantal2023
Andere persoon35Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)218Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen288Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder56Aantal2023
Kind bij gehuwd paar199Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar83Aantal2023
Lid van collectief huishouden53Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)92Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen74Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Dentergem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€174.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€207.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€255.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Dentergem-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders146Aantal2023
Eigenaars413Aantal2023
% Huurders26%Percentage2023
% Eigenaars74%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Dentergem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden609Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194585Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970127Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201047Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202073Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190053Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen539Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen70Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie607Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Dentergem-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Dentergem-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dentergem-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Dentergem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Abbeloos1 - 98720
Baljuwstraat1 - 98720
Boulevard1 - 88720
Bunderswijk1 - 98720
Burgemeester Nachtergaelestraat1 - 98720

Toon alle 23 rijen met adressen...