Statistieken Buurt Diepenbeek-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Diepenbeek-Centrum in de gemeente Diepenbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Diepenbeek-Centrum in de gemeente Diepenbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Diepenbeek-Centrum
(zeer grote toename van 57% naar 2.362 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Diepenbeek-Centrum is met 860 inwoners toegenomen van 1.502 inwoners in 1990 tot 2.362 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 57%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 26 inwoners (1,40%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Diepenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Diepenbeek-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Diepenbeek met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Diepenbeek-Centrum, 2: buurt Sint-Rochuswijk, 3: buurt Grendelbaan, 4: buurt Katteweide-Dorpsveld, 5: buurt Pampart-Steenweg, 6: buurt Haspengouw-Verspreide Bewoning, 7: buurt Industrie Zone, 8: buurt Rooi Diepenbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Diepenbeek-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Diepenbeek-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Diepenbeek-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Diepenbeek-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Diepenbeek-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.939)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Diepenbeek-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Diepenbeek-Centrum was €29.939. Er waren 1.478 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Diepenbeek-Centrum was €44.250.457.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 24 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Diepenbeek-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Diepenbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Diepenbeek-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Diepenbeek-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Diepenbeek-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Diepenbeek-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Diepenbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Diepenbeek-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Diepenbeek-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Diepenbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Diepenbeek-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Diepenbeek-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Diepenbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Diepenbeek-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.250Aantal2023
Mannen1.114Aantal2023
0 tot 10 jaar149Aantal2023
10 tot 20 jaar185Aantal2023
20 tot 30 jaar357Aantal2023
30 tot 40 jaar279Aantal2023
40 tot 50 jaar251Aantal2023
50 tot 60 jaar303Aantal2023
60 tot 70 jaar342Aantal2023
70 tot 80 jaar290Aantal2023
80 tot 90 jaar168Aantal2023
90 jaar en ouder40Aantal2023
Aantal inwoners2.362Aantal2023
0 tot 5 jaar76Aantal2023
5 tot 10 jaar73Aantal2023
10 tot 15 jaar87Aantal2023
15 tot 20 jaar98Aantal2023
20 tot 25 jaar131Aantal2023
25 tot 29 jaar226Aantal2023
30 tot 35 jaar158Aantal2023
35 tot 40 jaar121Aantal2023
40 tot 45 jaar132Aantal2023
45 tot 50 jaar119Aantal2023
50 tot 55 jaar127Aantal2023
55 tot 60 jaar176Aantal2023
60 tot 65 jaar178Aantal2023
65 tot 70 jaar164Aantal2023
70 tot 75 jaar165Aantal2023
75 tot 80 jaar125Aantal2023
80 tot 85 jaar101Aantal2023
85 tot 90 jaar67Aantal2023
90 tot 95 jaar32Aantal2023
95 jaar en ouder8Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Diepenbeek-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Diepenbeek-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden127Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners54,28Aantal2022
Gevulde handelspanden112Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen19Aantal2023
Winkels: periodieke goederen13Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen7Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels40Aantal2023
Horecazaken32Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners13,03Aantal2022
Consumentgerichte diensten40Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners16,50Aantal2022
Leegstaande handelspanden15Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Diepenbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.345Aantal2023
Huishoudens 1 persoon708Aantal2023
Huishoudens 2 personen421Aantal2023
Huishoudens 3 personen113Aantal2023
Huishoudens 4 personen76Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen27Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon53%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.478Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€44.250.457Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.939Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.254Euro2019
Interkwartiel verschil19.482Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt80Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie27Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €6%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €32%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€48.986.575Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.308Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.149Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)107Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten48Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit215Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit108Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Diepenbeek-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode71011A001Code2024
RegionaamDiepenbeek-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte70Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.035Aantal2024
Aantal inwoners2.362Aantal2023
Aantal huishoudens1.345Aantal2023
Aantal wagens1.224Aantal2022
Dichtheid adressen29,22Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners33,91Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens19,31Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens17,57Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Diepenbeek-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder115Aantal2023
Alleenwonend708Aantal2023
Andere persoon61Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)226Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen436Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder175Aantal2023
Kind bij gehuwd paar196Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar70Aantal2023
Lid van collectief huishouden24Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)90Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen238Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Diepenbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties23Aantal2020
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25€145.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€209.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€240.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Diepenbeek-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders742Aantal2023
Eigenaars603Aantal2023
% Huurders55%Percentage2023
% Eigenaars45%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Diepenbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.526Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194578Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970368Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000331Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010264Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190011Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen385Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.141Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.518Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Diepenbeek-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Diepenbeek-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Diepenbeek-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Diepenbeek. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bevrijdingslaan38 - 403590
Dooistraat1 - 93590
Dorpsstraat1 - 93590
Dr.J.Grouwelsstraat1 - 273590
Europalaan2 - 83590

Toon alle 30 rijen met adressen...