Statistieken Buurt Doornstraat

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Doornstraat in de gemeente Aalst (Aalst). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Doornstraat in de gemeente Aalst (Aalst). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Doornstraat
(zeer grote stijging van 41% naar 1.703 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Doornstraat is met 493 inwoners gestegen van 1.210 inwoners in 1990 tot 1.703 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 15 inwoners (1,08%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Aalst met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Doornstraat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Aalst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hoveniers, 2: buurt Rozendreef, 3: buurt Doornstraat, 4: buurt Beukenhof Aalst (Aalst), 5: buurt Bergemeersen, 6: buurt Hospitaal Aalst (Aalst), 7: buurt Doornveld, 8: buurt Ten Rozen.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Doornstraat voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Doornstraat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Doornstraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Doornstraat. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Doornstraat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.406)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Doornstraat. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Doornstraat was €38.406. Er waren 904 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Doornstraat was €34.718.796.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Doornstraat in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Doornstraat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Doornstraat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Doornstraat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Doornstraat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Doornstraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Doornstraat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalst (Aalst)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Doornstraat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Doornstraat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalst (Aalst) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Doornstraat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen848Aantal2023
Mannen855Aantal2023
0 tot 10 jaar175Aantal2023
10 tot 20 jaar206Aantal2023
20 tot 30 jaar203Aantal2023
30 tot 40 jaar201Aantal2023
40 tot 50 jaar228Aantal2023
50 tot 60 jaar263Aantal2023
60 tot 70 jaar208Aantal2023
70 tot 80 jaar110Aantal2023
80 tot 90 jaar99Aantal2023
90 jaar en ouder9Aantal2023
Aantal inwoners1.703Aantal2023
0 tot 5 jaar83Aantal2023
5 tot 10 jaar92Aantal2023
10 tot 15 jaar107Aantal2023
15 tot 20 jaar99Aantal2023
20 tot 25 jaar102Aantal2023
25 tot 29 jaar101Aantal2023
30 tot 35 jaar101Aantal2023
35 tot 40 jaar100Aantal2023
40 tot 45 jaar100Aantal2023
45 tot 50 jaar128Aantal2023
50 tot 55 jaar131Aantal2023
55 tot 60 jaar132Aantal2023
60 tot 65 jaar121Aantal2023
65 tot 70 jaar87Aantal2023
70 tot 75 jaar58Aantal2023
75 tot 80 jaar52Aantal2023
80 tot 85 jaar66Aantal2023
85 tot 90 jaar33Aantal2023
90 tot 95 jaar9Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Doornstraat. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Doornstraat.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden7Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners3,63Aantal2022
Gevulde handelspanden7Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,60Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,02Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Doornstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens700Aantal2023
Huishoudens 1 persoon190Aantal2023
Huishoudens 2 personen248Aantal2023
Huishoudens 3 personen114Aantal2023
Huishoudens 4 personen98Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen50Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften904Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€34.718.796Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.406Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.252Euro2019
Interkwartiel verschil29.051Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt93Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie18Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€36.367.795Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.974Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.563Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)83Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten33Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit140Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit57Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Doornstraat.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode41002A221Code2024
RegionaamDoornstraatNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte40Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen820Aantal2024
Aantal inwoners1.703Aantal2023
Aantal huishoudens700Aantal2023
Aantal wagens839Aantal2022
Dichtheid adressen20,40Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners42,37Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens17,42Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens20,88Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Doornstraat.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder54Aantal2023
Alleenwonend190Aantal2023
Andere persoon12Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)344Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen334Aantal2023
Inwonende andere persoon32Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder83Aantal2023
Kind bij gehuwd paar331Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar101Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)122Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Doornstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2018
Huizen-Transacties23Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties21Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€200.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€200.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€220.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€219.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€295.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€250.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Doornstraat.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders125Aantal2023
Eigenaars575Aantal2023
% Huurders18%Percentage2023
% Eigenaars82%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Doornstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden729Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194591Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970281Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000239Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202093Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20216Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen644Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen85Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie727Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Doornstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Doornstraat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Doornstraat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aalst (Aalst). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Brakelstraat1 - 99300
Clara ’t Roenstraat10 - 89300
Doornstraat100 - 999300
Draaiersstraat1 - 99300
Drie Veldenweg11 - 99300

Toon alle 21 rijen met adressen...