Statistieken Buurt Gaverland

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Gaverland in de gemeente Beveren (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Gaverland in de gemeente Beveren (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Gaverland
(zeer grote stijging van 46% naar 2.692 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Gaverland is met 850 personen gestegen van 1.842 personen in 1990 tot 2.692 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 26 personen (1,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Melsele met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gaverland: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Melsele met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Melsele-Dorp, 2: buurt Melsele-Dorp-Zuid, 3: buurt Gaverland Beveren (Sint-Niklaas) (02), 4: buurt Briel Beveren (Sint-Niklaas), 5: buurt Bruggravestraat, 6: buurt Melselepolder, 7: buurt Trepelandstraat, 8: buurt Melsele Station, 9: buurt Beekmolen-Es, 10: buurt Vendoorn-Ponjaart.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Gaverland voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Gaverland ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Gaverland

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Gaverland. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Gaverland: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€44.652)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Gaverland. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Gaverland was €44.652. Er waren 1.394 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Gaverland was €62.244.895.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 54 buurten (blauw), 16 wijken (oranje), 8 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Gaverland in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Gaverland (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Gaverland in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Gaverland: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Gaverland helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Gaverland

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Gaverland.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beveren (Sint-Niklaas)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Gaverland. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Gaverland helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gaverland voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.378Aantal2023
Mannen1.325Aantal2023
0 tot 10 jaar252Aantal2023
10 tot 20 jaar317Aantal2023
20 tot 30 jaar359Aantal2023
30 tot 40 jaar321Aantal2023
40 tot 50 jaar312Aantal2023
50 tot 60 jaar499Aantal2023
60 tot 70 jaar349Aantal2023
70 tot 80 jaar221Aantal2023
80 tot 90 jaar63Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners2.692Aantal2023
0 tot 5 jaar124Aantal2023
5 tot 10 jaar128Aantal2023
10 tot 15 jaar151Aantal2023
15 tot 20 jaar166Aantal2023
20 tot 25 jaar179Aantal2023
25 tot 29 jaar180Aantal2023
30 tot 35 jaar166Aantal2023
35 tot 40 jaar155Aantal2023
40 tot 45 jaar168Aantal2023
45 tot 50 jaar144Aantal2023
50 tot 55 jaar225Aantal2023
55 tot 60 jaar274Aantal2023
60 tot 65 jaar170Aantal2023
65 tot 70 jaar179Aantal2023
70 tot 75 jaar130Aantal2023
75 tot 80 jaar91Aantal2023
80 tot 85 jaar40Aantal2023
85 tot 90 jaar23Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Gaverland. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Gaverland.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden18Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,77Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,78Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,33Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Gaverland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.063Aantal2023
Huishoudens 1 persoon216Aantal2023
Huishoudens 2 personen399Aantal2023
Huishoudens 3 personen194Aantal2023
Huishoudens 4 personen191Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen63Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon20%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.394Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€62.244.895Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€44.652Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.094Euro2019
Interkwartiel verschil40.816Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt127Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie32Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €19%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€65.946.700Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€25.541Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.565Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)84Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten32Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit138Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit54Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Gaverland.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46003G021Code2024
RegionaamGaverlandNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte108Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.290Aantal2024
Aantal inwoners2.692Aantal2023
Aantal huishoudens1.063Aantal2023
Aantal wagens1.398Aantal2022
Dichtheid adressen11,97Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners24,98Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,86Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,97Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Gaverland.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder81Aantal2023
Alleenwonend216Aantal2023
Andere persoon22Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)576Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen582Aantal2023
Inwonende andere persoon35Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder123Aantal2023
Kind bij gehuwd paar521Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar191Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)218Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen138Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Gaverland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties18Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€260.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€210.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€321.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€230.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€452.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€333.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Gaverland.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders202Aantal2023
Eigenaars861Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Gaverland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194589Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970181Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000575Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201067Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020120Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202166Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190017Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.017Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen102Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.116Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Gaverland. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Gaverland

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gaverland. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beveren (Sint-Niklaas). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Alexander Farnèselaan11 - 99120
Broekstraat1 - 1A9120
Dijkstraat104 - 749120
Donckhof1 - 99120
Eedverbondlaan1 - 99120

Toon alle 31 rijen met adressen...