Statistieken Buurt Heirweg-Wakkensteenweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg in de gemeente Wielsbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg in de gemeente Wielsbeke. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg
(groei van 12% naar 323 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg is met 35 personen gegroeid van 288 personen in 1990 tot 323 personen in 2023 (dat is een groei van 12%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 persoon (0,42%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Sint-Baafs-Vijve met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Heirweg-Wakkensteenweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Sint-Baafs-Vijve met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Sint-Baafs-Vijve-Dorp, 2: buurt Loverhoek, 3: buurt Heirweg-Wakkensteenweg, 4: buurt Abele Wielsbeke (02), 5: buurt Caignaard, 6: buurt Hooiehoek, 7: buurt Drogenbroodhoek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Heirweg-Wakkensteenweg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Heirweg-Wakkensteenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.115)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg was €33.115. Er waren 187 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg was €6.192.469.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 16 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Heirweg-Wakkensteenweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wielsbeke waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wielsbeke getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Heirweg-Wakkensteenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wielsbeke

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wielsbeke getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen149Aantal2023
Mannen171Aantal2023
0 tot 10 jaar51Aantal2023
10 tot 20 jaar35Aantal2023
20 tot 30 jaar34Aantal2023
30 tot 40 jaar61Aantal2023
40 tot 50 jaar42Aantal2023
50 tot 60 jaar37Aantal2023
60 tot 70 jaar28Aantal2023
70 tot 80 jaar18Aantal2023
80 tot 90 jaar13Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners323Aantal2023
0 tot 5 jaar22Aantal2023
5 tot 10 jaar29Aantal2023
10 tot 15 jaar18Aantal2023
15 tot 20 jaar17Aantal2023
20 tot 25 jaar16Aantal2023
25 tot 29 jaar18Aantal2023
30 tot 35 jaar29Aantal2023
35 tot 40 jaar32Aantal2023
40 tot 45 jaar19Aantal2023
45 tot 50 jaar23Aantal2023
50 tot 55 jaar20Aantal2023
55 tot 60 jaar17Aantal2023
60 tot 65 jaar16Aantal2023
65 tot 70 jaar12Aantal2023
70 tot 75 jaar12Aantal2023
75 tot 80 jaar6Aantal2023
80 tot 85 jaar6Aantal2023
85 tot 90 jaar7Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden12Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners38,46Aantal2022
Gevulde handelspanden12Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners32,05Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens123Aantal2023
Huishoudens 1 persoon26Aantal2023
Huishoudens 2 personen40Aantal2023
Huishoudens 3 personen24Aantal2023
Huishoudens 4 personen33Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon21%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften187Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€6.192.469Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.115Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.819Euro2019
Interkwartiel verschil26.703Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €13%Percentage2014
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €17%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €20%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2013
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€5.730.762Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.965Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit303Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)13Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten8Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit17Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37017C021Code2024
RegionaamHeirweg-WakkensteenwegNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen164Aantal2024
Aantal inwoners323Aantal2023
Aantal huishoudens123Aantal2023
Aantal wagens154Aantal2022
Dichtheid adressen5,25Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners10,34Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens3,94Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens4,93Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Heirweg-Wakkensteenweg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder11Aantal2023
Alleenwonend26Aantal2023
Andere persoon9Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)56Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen46Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder21Aantal2023
Kind bij gehuwd paar47Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar34Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)42Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen26Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties2Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders26Aantal2023
Eigenaars98Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194521Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197044Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200031Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202017Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190012Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen129Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen9Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie136Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Heirweg-Wakkensteenweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Heirweg-Wakkensteenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wielsbeke. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Driekoningenstraat1 - 88710
Heirweg107 - 2288710
Vijvedreef129 - 1358710
Wakkensteenweg100 - 988710