Statistieken Buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden
(groei van 300% naar 120 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden is met 90 inwoners gegroeid van 30 inwoners in 1990 tot 120 inwoners in 2023 (dat is een groei van 300%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 inwoners (4,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 5 Ekeren met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 5 Ekeren met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Leugenberg, 2: buurt De Hoekx, 3: buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.458)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2011 in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2011 in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden was €33.458. Er waren 67 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2011 in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden was €2.074.411.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2011 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen61Aantal2023
Mannen60Aantal2023
0 tot 10 jaar11Aantal2023
10 tot 20 jaar14Aantal2023
20 tot 30 jaar18Aantal2023
30 tot 40 jaar10Aantal2023
40 tot 50 jaar16Aantal2023
50 tot 60 jaar22Aantal2023
60 tot 70 jaar16Aantal2023
70 tot 80 jaar0Aantal2023
80 tot 90 jaar0Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners120Aantal2023
0 tot 5 jaar5Aantal2023
5 tot 10 jaar6Aantal2023
10 tot 15 jaar7Aantal2023
15 tot 20 jaar7Aantal2023
20 tot 25 jaar12Aantal2023
25 tot 29 jaar6Aantal2023
30 tot 35 jaar10Aantal2023
35 tot 40 jaar0Aantal2023
40 tot 45 jaar8Aantal2023
45 tot 50 jaar8Aantal2023
50 tot 55 jaar7Aantal2023
55 tot 60 jaar15Aantal2023
60 tot 65 jaar9Aantal2023
65 tot 70 jaar7Aantal2023
70 tot 75 jaar0Aantal2023
75 tot 80 jaar0Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden3Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners25,64Aantal2022
Gevulde handelspanden3Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners25,64Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens46Aantal2023
Huishoudens 1 persoon13Aantal2023
Huishoudens 2 personen19Aantal2023
Huishoudens 3 personen7Aantal2023
Huishoudens 4 personen7Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen39%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften67Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€2.074.411Euro2011
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.458Euro2011
Mediaan inkomen per aangifte€31.017Euro2019
Interkwartiel verschil29.717Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €geen dataPercentage
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2014
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2006
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2007
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2007
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€2.256.113Euro2014
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.890Euro2014
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit112Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten5Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit9Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit7Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002P590Code2024
RegionaamKrommestr.- Akker-Bredestr.- VeldenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte68Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen96Aantal2024
Aantal inwoners120Aantal2023
Aantal huishoudens46Aantal2023
Aantal wagens62Aantal2022
Dichtheid adressen1,40Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,67Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,91Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder6Aantal2023
Alleenwonend13Aantal2023
Andere persoon7Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)18Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen22Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder7Aantal2023
Kind bij gehuwd paar19Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar10Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)12Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders19Aantal2023
Eigenaars30Aantal2023
% Huurders39%Percentage2023
% Eigenaars61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden51Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19450Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19700Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200040Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen19Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen32Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie51Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Krommestr.- Akker-Bredestr.- Velden. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bredestraat117 - 1252180
Bredeweg312180
Krommestraat1892180
Leugenberg189 - 2212180
Plasstraat104 - 962180
Slijkweg13 - 72180
Veldstraat10 - 82180