Statistieken Buurt Oud Kerkhof

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Oud Kerkhof in de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Oud Kerkhof in de gemeente Menen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Oud Kerkhof
(grote toename van 20% naar 1.081 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Oud Kerkhof is met 181 personen gegroeid van 900 personen in 1990 tot 1.081 personen in 2023 (dat is een grote toename van 20%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 personen (0,58%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Menen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Oud Kerkhof: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Menen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Stijn Streuvelslaan, 2: buurt Koekuit, 3: buurt Oud Kerkhof, 4: buurt Nieuwe Tuinwijk, 5: buurt Iepersestraat Menen, 6: buurt Menen-Verspr. Bewoning-West.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Oud Kerkhof voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Oud Kerkhof ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Oud Kerkhof

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Oud Kerkhof. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Oud Kerkhof: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.129)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Oud Kerkhof. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Oud Kerkhof was €31.129. Er waren 550 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Oud Kerkhof was €17.121.186.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 49 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Oud Kerkhof in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Menen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Oud Kerkhof (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Oud Kerkhof in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Oud Kerkhof: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Oud Kerkhof helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Menen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Oud Kerkhof

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Oud Kerkhof.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Menen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Oud Kerkhof. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Oud Kerkhof helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Menen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Oud Kerkhof voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen540Aantal2023
Mannen542Aantal2023
0 tot 10 jaar133Aantal2023
10 tot 20 jaar146Aantal2023
20 tot 30 jaar125Aantal2023
30 tot 40 jaar133Aantal2023
40 tot 50 jaar146Aantal2023
50 tot 60 jaar142Aantal2023
60 tot 70 jaar126Aantal2023
70 tot 80 jaar73Aantal2023
80 tot 90 jaar53Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners1.081Aantal2023
0 tot 5 jaar54Aantal2023
5 tot 10 jaar79Aantal2023
10 tot 15 jaar87Aantal2023
15 tot 20 jaar59Aantal2023
20 tot 25 jaar64Aantal2023
25 tot 29 jaar61Aantal2023
30 tot 35 jaar66Aantal2023
35 tot 40 jaar67Aantal2023
40 tot 45 jaar74Aantal2023
45 tot 50 jaar72Aantal2023
50 tot 55 jaar73Aantal2023
55 tot 60 jaar69Aantal2023
60 tot 65 jaar70Aantal2023
65 tot 70 jaar56Aantal2023
70 tot 75 jaar38Aantal2023
75 tot 80 jaar35Aantal2023
80 tot 85 jaar26Aantal2023
85 tot 90 jaar27Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Oud Kerkhof. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Oud Kerkhof.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden28Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners27,57Aantal2022
Gevulde handelspanden23Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels11Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,90Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners10,46Aantal2022
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Oud Kerkhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens462Aantal2023
Huishoudens 1 persoon152Aantal2023
Huishoudens 2 personen152Aantal2023
Huishoudens 3 personen61Aantal2023
Huishoudens 4 personen61Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen36Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften550Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.121.186Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.129Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.694Euro2019
Interkwartiel verschil24.874Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt97Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2020
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2019
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€18.790.084Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.878Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit943Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)87Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten24Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit139Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit52Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Oud Kerkhof.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode34027A222Code2024
RegionaamOud KerkhofNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte39Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen599Aantal2024
Aantal inwoners1.081Aantal2023
Aantal huishoudens462Aantal2023
Aantal wagens477Aantal2022
Dichtheid adressen15,40Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners27,79Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,88Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Oud Kerkhof.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder50Aantal2023
Alleenwonend152Aantal2023
Andere persoon24Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)192Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen168Aantal2023
Inwonende andere persoon12Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder81Aantal2023
Kind bij gehuwd paar192Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar71Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)76Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen64Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Oud Kerkhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Oud Kerkhof.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders136Aantal2023
Eigenaars326Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Oud Kerkhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden502Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945187Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200067Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202041Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190031Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen417Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen85Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie500Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Oud Kerkhof. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Oud Kerkhof

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Oud Kerkhof. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Menen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Binnenhof1 - 98930
Ezelbrugstraat10 - 988930
Gen. Lemanstraat10 - 968930
Guido Gezellelaan1 - 998930
Gustaaf Delafontainestraat1 - 98930
Hogeweg100 - 988930
Ieperstraat125 - 246A8930
Textorwegelke1 - 88930
Wereldhof1 - 98930
Zandputstraat1 - 998930