Statistieken Buurt Passendaalsestraat

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Passendaalsestraat in de gemeente Moorslede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Passendaalsestraat in de gemeente Moorslede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Passendaalsestraat
(grote toename van 15% naar 1.221 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Passendaalsestraat is met 161 personen toegenomen van 1.060 personen in 1990 tot 1.221 personen in 2023 (dat is een grote toename van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 personen (0,44%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Moorslede met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Passendaalsestraat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Moorslede met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Moorslede-Centrum, 2: buurt Sint-Acariushoek, 3: buurt Iepersestraat Moorslede, 4: buurt Passendaalsestraat, 5: buurt Bloemhoek-Drogenbroodhoek, 6: buurt Vagevuur-Kruiske, 7: buurt Slijps-Dorp, 8: buurt Strobome -Slijps -Verspr. Bew., 9: buurt Beitem, 10: buurt Koekuit-Tuimelaar.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Passendaalsestraat voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Passendaalsestraat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Passendaalsestraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Passendaalsestraat. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Passendaalsestraat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.127)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Passendaalsestraat. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Passendaalsestraat was €35.127. Er waren 621 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Passendaalsestraat was €21.813.647.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Passendaalsestraat in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Moorslede waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Passendaalsestraat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Passendaalsestraat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Passendaalsestraat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Passendaalsestraat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Moorslede getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Passendaalsestraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Passendaalsestraat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Moorslede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Passendaalsestraat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Passendaalsestraat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Moorslede getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Passendaalsestraat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen613Aantal2023
Mannen603Aantal2023
0 tot 10 jaar134Aantal2023
10 tot 20 jaar141Aantal2023
20 tot 30 jaar137Aantal2023
30 tot 40 jaar159Aantal2023
40 tot 50 jaar158Aantal2023
50 tot 60 jaar151Aantal2023
60 tot 70 jaar126Aantal2023
70 tot 80 jaar137Aantal2023
80 tot 90 jaar66Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.221Aantal2023
0 tot 5 jaar59Aantal2023
5 tot 10 jaar75Aantal2023
10 tot 15 jaar71Aantal2023
15 tot 20 jaar70Aantal2023
20 tot 25 jaar63Aantal2023
25 tot 29 jaar74Aantal2023
30 tot 35 jaar87Aantal2023
35 tot 40 jaar72Aantal2023
40 tot 45 jaar75Aantal2023
45 tot 50 jaar83Aantal2023
50 tot 55 jaar80Aantal2023
55 tot 60 jaar71Aantal2023
60 tot 65 jaar64Aantal2023
65 tot 70 jaar62Aantal2023
70 tot 75 jaar75Aantal2023
75 tot 80 jaar62Aantal2023
80 tot 85 jaar44Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de buurt Passendaalsestraat.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Passendaalsestraat.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden5Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners5,80Aantal2022
Gevulde handelspanden5Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,83Aantal2022
Consumentgerichte diensten4Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,15Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Passendaalsestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens506Aantal2023
Huishoudens 1 persoon127Aantal2023
Huishoudens 2 personen189Aantal2023
Huishoudens 3 personen86Aantal2023
Huishoudens 4 personen75Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen29Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen37%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften621Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€21.813.647Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.127Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.370Euro2019
Interkwartiel verschil27.354Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie13Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2018
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €14%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€23.798.329Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.948Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.161Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)37Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten13Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit55Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit18Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Passendaalsestraat.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36012A033Code2024
RegionaamPassendaalsestraatNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte59Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen561Aantal2024
Aantal inwoners1.221Aantal2023
Aantal huishoudens506Aantal2023
Aantal wagens653Aantal2022
Dichtheid adressen9,58Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners20,85Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens11,15Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Passendaalsestraat.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder34Aantal2023
Alleenwonend127Aantal2023
Andere persoon10Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)234Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen280Aantal2023
Inwonende andere persoon21Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder57Aantal2023
Kind bij gehuwd paar205Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar82Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)94Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen72Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Passendaalsestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties9Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€166.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€204.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€227.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Passendaalsestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders94Aantal2023
Eigenaars412Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Passendaalsestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden534Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194599Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000201Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201037Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202078Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen492Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen42Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie532Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Passendaalsestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Passendaalsestraat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Passendaalsestraat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Moorslede. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bellereke1 - 98890
Cany-Barvillestraat1 - 98890
Diepestraat1 - 98890
Gentsestraat1 - 98890
Grimmertingelaan1 - 88890

Toon alle 18 rijen met adressen...