Statistieken Buurt Vagevuur-Kruiske

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Vagevuur-Kruiske in de gemeente Moorslede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Vagevuur-Kruiske in de gemeente Moorslede. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Vagevuur-Kruiske
(zeer grote stijging van 37% naar 1.326 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Vagevuur-Kruiske is met 355 inwoners gestegen van 971 inwoners in 1990 tot 1.326 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 37%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 inwoners (0,96%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Moorslede met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Vagevuur-Kruiske: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Moorslede met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Moorslede-Centrum, 2: buurt Sint-Acariushoek, 3: buurt Iepersestraat Moorslede, 4: buurt Passendaalsestraat, 5: buurt Bloemhoek-Drogenbroodhoek, 6: buurt Vagevuur-Kruiske, 7: buurt Slijps-Dorp, 8: buurt Strobome -Slijps -Verspr. Bew., 9: buurt Beitem, 10: buurt Koekuit-Tuimelaar.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Vagevuur-Kruiske voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Vagevuur-Kruiske ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Vagevuur-Kruiske

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Vagevuur-Kruiske. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Vagevuur-Kruiske: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.695)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Vagevuur-Kruiske. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Vagevuur-Kruiske was €39.695. Er waren 676 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Vagevuur-Kruiske was €26.833.746.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Vagevuur-Kruiske in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Moorslede waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Vagevuur-Kruiske (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Vagevuur-Kruiske in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Vagevuur-Kruiske: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Vagevuur-Kruiske helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Moorslede getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Vagevuur-Kruiske

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Vagevuur-Kruiske.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Moorslede

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Vagevuur-Kruiske. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Vagevuur-Kruiske helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Moorslede getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Vagevuur-Kruiske voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen651Aantal2023
Mannen684Aantal2023
0 tot 10 jaar186Aantal2023
10 tot 20 jaar170Aantal2023
20 tot 30 jaar162Aantal2023
30 tot 40 jaar211Aantal2023
40 tot 50 jaar175Aantal2023
50 tot 60 jaar165Aantal2023
60 tot 70 jaar132Aantal2023
70 tot 80 jaar73Aantal2023
80 tot 90 jaar54Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.326Aantal2023
0 tot 5 jaar93Aantal2023
5 tot 10 jaar93Aantal2023
10 tot 15 jaar84Aantal2023
15 tot 20 jaar86Aantal2023
20 tot 25 jaar78Aantal2023
25 tot 29 jaar84Aantal2023
30 tot 35 jaar113Aantal2023
35 tot 40 jaar98Aantal2023
40 tot 45 jaar98Aantal2023
45 tot 50 jaar77Aantal2023
50 tot 55 jaar74Aantal2023
55 tot 60 jaar91Aantal2023
60 tot 65 jaar82Aantal2023
65 tot 70 jaar50Aantal2023
70 tot 75 jaar29Aantal2023
75 tot 80 jaar44Aantal2023
80 tot 85 jaar37Aantal2023
85 tot 90 jaar17Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de buurt Vagevuur-Kruiske.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Vagevuur-Kruiske.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden5Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners2,34Aantal2022
Gevulde handelspanden5Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,56Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Vagevuur-Kruiske. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens501Aantal2023
Huishoudens 1 persoon99Aantal2023
Huishoudens 2 personen164Aantal2023
Huishoudens 3 personen89Aantal2023
Huishoudens 4 personen114Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen35Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon20%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen23%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften676Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€26.833.746Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.695Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.390Euro2019
Interkwartiel verschil33.013Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt109Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2017
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €17%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €13%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€27.908.409Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.534Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.293Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)37Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)97%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten7Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit42Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit5Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Vagevuur-Kruiske.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36012A091Code2024
RegionaamVagevuur-KruiskeNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte862Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen566Aantal2024
Aantal inwoners1.326Aantal2023
Aantal huishoudens501Aantal2023
Aantal wagens714Aantal2022
Dichtheid adressen0,66Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,58Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,83Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Vagevuur-Kruiske.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder34Aantal2023
Alleenwonend99Aantal2023
Andere persoon16Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)324Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen212Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder53Aantal2023
Kind bij gehuwd paar298Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar96Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)106Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen80Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Vagevuur-Kruiske. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€170.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€210.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€266.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Vagevuur-Kruiske. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders59Aantal2023
Eigenaars442Aantal2023
% Huurders12%Percentage2023
% Eigenaars88%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Vagevuur-Kruiske. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden546Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945175Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197075Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201064Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202098Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen527Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen19Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie541Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Vagevuur-Kruiske. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Vagevuur-Kruiske

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Vagevuur-Kruiske. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Moorslede. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Boomstraat1 - 98890
Camille Coolsstraat1 - 98890
Diepestraat2 - 48890
Elzerijstraat11 - 98890
Gentsestraat27 - 718890

Toon alle 33 rijen met adressen...