Statistieken Buurt Raap

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Raap in de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Raap in de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Raap
(zeer grote toename van 53% naar 1.832 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Raap is met 636 personen toegenomen van 1.196 personen in 1990 tot 1.832 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 personen (1,34%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 6 Sint-Niklaas + Deel Haasdonk Deel Sint-Pauwels en Temse met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Raap: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 6 Sint-Niklaas + Deel Haasdonk Deel Sint-Pauwels en Temse met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Raap, 2: buurt Europark, 3: buurt Entrepot, 4: buurt Eerste Moerput.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Raap voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Raap ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Raap

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Raap. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Raap: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.989)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Raap. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Raap was €34.989. Er waren 965 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Raap was €33.764.038.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 70 buurten (blauw), 17 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Raap in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Raap (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Raap in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Raap: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Raap helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Raap

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Raap.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Raap. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Raap helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Raap voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen948Aantal2023
Mannen896Aantal2023
0 tot 10 jaar234Aantal2023
10 tot 20 jaar258Aantal2023
20 tot 30 jaar275Aantal2023
30 tot 40 jaar230Aantal2023
40 tot 50 jaar247Aantal2023
50 tot 60 jaar296Aantal2023
60 tot 70 jaar138Aantal2023
70 tot 80 jaar97Aantal2023
80 tot 90 jaar52Aantal2023
90 jaar en ouder14Aantal2023
Aantal inwoners1.832Aantal2023
0 tot 5 jaar122Aantal2023
5 tot 10 jaar112Aantal2023
10 tot 15 jaar119Aantal2023
15 tot 20 jaar139Aantal2023
20 tot 25 jaar156Aantal2023
25 tot 29 jaar119Aantal2023
30 tot 35 jaar110Aantal2023
35 tot 40 jaar120Aantal2023
40 tot 45 jaar114Aantal2023
45 tot 50 jaar133Aantal2023
50 tot 55 jaar185Aantal2023
55 tot 60 jaar111Aantal2023
60 tot 65 jaar68Aantal2023
65 tot 70 jaar70Aantal2023
70 tot 75 jaar59Aantal2023
75 tot 80 jaar38Aantal2023
80 tot 85 jaar35Aantal2023
85 tot 90 jaar17Aantal2023
90 tot 95 jaar14Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Raap. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Raap.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden18Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners11,06Aantal2022
Gevulde handelspanden18Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,11Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,53Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Raap. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens728Aantal2023
Huishoudens 1 persoon204Aantal2023
Huishoudens 2 personen225Aantal2023
Huishoudens 3 personen124Aantal2023
Huishoudens 4 personen101Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen74Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften965Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€33.764.038Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.989Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.219Euro2019
Interkwartiel verschil30.743Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt113Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €16%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€34.959.396Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.336Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.565Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)100Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)85%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten41Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit279Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit179Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Raap.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46021A60-Code2024
RegionaamRaapNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte59Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen970Aantal2024
Aantal inwoners1.832Aantal2023
Aantal huishoudens728Aantal2023
Aantal wagens765Aantal2022
Dichtheid adressen16,33Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners30,84Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens12,26Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens12,88Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Raap.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder91Aantal2023
Alleenwonend204Aantal2023
Andere persoon30Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)360Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen252Aantal2023
Inwonende andere persoon41Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder137Aantal2023
Kind bij gehuwd paar381Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar120Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)140Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen88Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Raap. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€210.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€160.500Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€244.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€220.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€290.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€282.500Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Raap.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders255Aantal2023
Eigenaars472Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Raap. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden761Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945150Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970187Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000234Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010109Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202045Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190034Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen560Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen201Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie758Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Raap. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Raap

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Raap. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Sint-Niklaas (Sint-Niklaas). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bellestraat1 - 99100
Callaertstraat2 - 49100
Eduard Prissestraat1 - 989100
Entrepotstraat159100
Europark-Noord43D - 46G9100

Toon alle 12 rijen met adressen...