Statistieken Buurt Raversijdestraat

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Raversijdestraat in de gemeente Oostende. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Raversijdestraat in de gemeente Oostende. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Raversijdestraat
(zeer grote stijging van 31% naar 830 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Raversijdestraat is met 195 personen gestegen van 635 personen in 1990 tot 830 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 6 personen (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 7 Oostende + Oostende-Stene met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Raversijdestraat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 7 Oostende + Oostende-Stene met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Mariakerke-Derbylaan, 2: buurt Mariakerke-Distelbaan, 3: buurt Mariakerke-Strandplein, 4: buurt Mariakerkelaan-Vredestraat, 5: buurt Raversijdestraat, 6: buurt Mariakerke-Duin.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Raversijdestraat voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Raversijdestraat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Raversijdestraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Raversijdestraat. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Raversijdestraat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.325)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Raversijdestraat. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Raversijdestraat was €27.325. Er waren 640 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Raversijdestraat was €17.488.198.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 62 buurten (blauw), 20 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Raversijdestraat in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Oostende waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Raversijdestraat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Raversijdestraat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Raversijdestraat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Raversijdestraat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Oostende getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Raversijdestraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Raversijdestraat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Oostende

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Raversijdestraat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Raversijdestraat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Oostende getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Raversijdestraat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen379Aantal2023
Mannen450Aantal2023
0 tot 10 jaar33Aantal2023
10 tot 20 jaar22Aantal2023
20 tot 30 jaar71Aantal2023
30 tot 40 jaar58Aantal2023
40 tot 50 jaar83Aantal2023
50 tot 60 jaar130Aantal2023
60 tot 70 jaar186Aantal2023
70 tot 80 jaar187Aantal2023
80 tot 90 jaar51Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners830Aantal2023
0 tot 5 jaar16Aantal2023
5 tot 10 jaar17Aantal2023
10 tot 15 jaar13Aantal2023
15 tot 20 jaar9Aantal2023
20 tot 25 jaar37Aantal2023
25 tot 29 jaar34Aantal2023
30 tot 35 jaar25Aantal2023
35 tot 40 jaar33Aantal2023
40 tot 45 jaar45Aantal2023
45 tot 50 jaar38Aantal2023
50 tot 55 jaar56Aantal2023
55 tot 60 jaar74Aantal2023
60 tot 65 jaar90Aantal2023
65 tot 70 jaar96Aantal2023
70 tot 75 jaar91Aantal2023
75 tot 80 jaar96Aantal2023
80 tot 85 jaar35Aantal2023
85 tot 90 jaar16Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Raversijdestraat. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Raversijdestraat.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden12Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,12Aantal2022
Gevulde handelspanden9Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners6,06Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,64Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Raversijdestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens575Aantal2023
Huishoudens 1 persoon391Aantal2023
Huishoudens 2 personen149Aantal2023
Huishoudens 3 personen24Aantal2023
Huishoudens 4 personen11Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen0Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon68%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen4%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen2%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen0%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte1Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften640Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€17.488.198Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.325Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€20.488Euro2019
Interkwartiel verschil16.180Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt79Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie40Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €27%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €3%Percentage2018
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€18.208.053Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.070Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit711Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)68Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)86%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit118Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit50Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Raversijdestraat.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode35013F749Code2024
RegionaamRaversijdestraatNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte10Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.954Aantal2024
Aantal inwoners830Aantal2023
Aantal huishoudens575Aantal2023
Aantal wagens345Aantal2022
Dichtheid adressen196,78Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners83,58Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens57,90Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens34,74Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Raversijdestraat.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder26Aantal2023
Alleenwonend391Aantal2023
Andere persoon21Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)22Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen172Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder38Aantal2023
Kind bij gehuwd paar17Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar20Aantal2023
Lid van collectief huishouden14Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)26Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen80Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Raversijdestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties77Aantal2020
Huizen-Transacties1Aantal2014
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2014
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€115.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€155.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€230.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Raversijdestraat.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders298Aantal2023
Eigenaars279Aantal2023
% Huurders52%Percentage2023
% Eigenaars48%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Raversijdestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.774Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19458Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970474Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000875Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010274Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020141Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.770Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.774Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Raversijdestraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Raversijdestraat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Raversijdestraat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Oostende. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albertushelling1 - 58400
Diksmuidestraat4 - 68400
Duinenstraat13 - 98400
Meibloempjeslaan11 - 68400
Raversijdestraat11 - 98400
Troonstraat131 - 2958400
Vergeet-mij-nietjeslaan1 - 98400
Zeedijk158 - 3308400