Statistieken Buurt Rijkenhoek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Rijkenhoek in de gemeente Lichtervelde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Rijkenhoek in de gemeente Lichtervelde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Rijkenhoek
(stijging van 58% naar 235 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Rijkenhoek is met 86 personen gestegen van 149 personen in 1990 tot 235 personen in 2023 (dat is een stijging van 58%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 personen (1,48%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Lichtervelde met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Rijkenhoek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Lichtervelde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rijkenhoek, 2: buurt Koornbloem Lichtervelde.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Rijkenhoek voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Rijkenhoek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Rijkenhoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Rijkenhoek. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Rijkenhoek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.342)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Rijkenhoek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Rijkenhoek was €41.342. Er waren 124 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Rijkenhoek was €5.126.467.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Rijkenhoek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lichtervelde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Rijkenhoek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Rijkenhoek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Rijkenhoek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Rijkenhoek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lichtervelde getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Rijkenhoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Rijkenhoek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lichtervelde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Rijkenhoek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Rijkenhoek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lichtervelde getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Rijkenhoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen116Aantal2023
Mannen121Aantal2023
0 tot 10 jaar27Aantal2023
10 tot 20 jaar38Aantal2023
20 tot 30 jaar24Aantal2023
30 tot 40 jaar23Aantal2023
40 tot 50 jaar51Aantal2023
50 tot 60 jaar30Aantal2023
60 tot 70 jaar13Aantal2023
70 tot 80 jaar18Aantal2023
80 tot 90 jaar13Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners235Aantal2023
0 tot 5 jaar11Aantal2023
5 tot 10 jaar16Aantal2023
10 tot 15 jaar24Aantal2023
15 tot 20 jaar14Aantal2023
20 tot 25 jaar15Aantal2023
25 tot 29 jaar9Aantal2023
30 tot 35 jaar10Aantal2023
35 tot 40 jaar13Aantal2023
40 tot 45 jaar31Aantal2023
45 tot 50 jaar20Aantal2023
50 tot 55 jaar14Aantal2023
55 tot 60 jaar16Aantal2023
60 tot 65 jaar6Aantal2023
65 tot 70 jaar7Aantal2023
70 tot 75 jaar12Aantal2023
75 tot 80 jaar6Aantal2023
80 tot 85 jaar7Aantal2023
85 tot 90 jaar6Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Rijkenhoek. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Rijkenhoek.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspandengeen dataAantal
Handelspanden per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Gevulde handelspandengeen dataAantal
Winkels: dagelijkse goederengeen dataAantal
Winkels: periodieke goederengeen dataAantal
Winkels: uitzonderlijke goederengeen dataAantal
Winkels: overigegeen dataAantal
Winkelsgeen dataAantal
Horecazakengeen dataAantal
Horecazaken per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Consumentgerichte dienstengeen dataAantal
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwonersgeen dataAantal
Leegstaande handelspandengeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Rijkenhoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens85Aantal2023
Huishoudens 1 persoon15Aantal2023
Huishoudens 2 personen28Aantal2023
Huishoudens 3 personen13Aantal2023
Huishoudens 4 personen20Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen9Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon18%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen24%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen11%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften124Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.126.467Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.342Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.754Euro2019
Interkwartiel verschil41.739Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt136Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie42Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €18%Percentage2016
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2007
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €18%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€5.170.310Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.764Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit236Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)100%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten2Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Rijkenhoek.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode36011A28-Code2024
RegionaamRijkenhoekNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte130Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen100Aantal2024
Aantal inwoners235Aantal2023
Aantal huishoudens85Aantal2023
Aantal wagens120Aantal2022
Dichtheid adressen0,77Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,81Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,66Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,93Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Rijkenhoek.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder6Aantal2023
Alleenwonend15Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)50Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen44Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder10Aantal2023
Kind bij gehuwd paar51Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar25Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)26Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Rijkenhoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties2Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2014
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Rijkenhoek.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders0Aantal2023
Eigenaars82Aantal2023
% Huurders0%Percentage2023
% Eigenaars96%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Rijkenhoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden93Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194515Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197019Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201028Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190010Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen93Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie93Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Rijkenhoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Rijkenhoek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Rijkenhoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lichtervelde. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bellestraat10 - 98810
Bontenhondstraat1 - 9A8810
Fonteinestraat11 - 198810
Kauwentijnestraat38 - 448810
Kl.Kauwentijnestraat1 - 98810
Leysafortstraat10 - 88810
Margarethalaan17 - 198810
Moerplasstraat1 - 78810
Rijkenhoekstraat18810
Spinnekens Ambacht1 - 98810