Statistieken Buurt Schone Lucht-Plateau

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Schone Lucht-Plateau in de gemeente Wezembeek-Oppem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Schone Lucht-Plateau in de gemeente Wezembeek-Oppem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Schone Lucht-Plateau
(afname van 2,53% naar 3.121 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Schone Lucht-Plateau is met 81 inwoners gedaald van 3.202 inwoners in 1990 tot 3.121 inwoners in 2023 (dat is een afname van 2,53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -2 inwoners (-0,07%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Wezembeek-Oppem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Schone Lucht-Plateau: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Wezembeek-Oppem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Schone Lucht-Plateau, 2: buurt Fuji-Zikkelenberg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Schone Lucht-Plateau voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Schone Lucht-Plateau ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Schone Lucht-Plateau

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Schone Lucht-Plateau. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Schone Lucht-Plateau: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€53.975)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Schone Lucht-Plateau. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Schone Lucht-Plateau was €53.975. Er waren 1.397 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Schone Lucht-Plateau was €75.403.387.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Schone Lucht-Plateau in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wezembeek-Oppem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Schone Lucht-Plateau (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Schone Lucht-Plateau in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Schone Lucht-Plateau: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Schone Lucht-Plateau helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wezembeek-Oppem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Schone Lucht-Plateau

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Schone Lucht-Plateau.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wezembeek-Oppem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Schone Lucht-Plateau. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Schone Lucht-Plateau helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wezembeek-Oppem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Schone Lucht-Plateau voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.600Aantal2023
Mannen1.525Aantal2023
0 tot 10 jaar378Aantal2023
10 tot 20 jaar471Aantal2023
20 tot 30 jaar315Aantal2023
30 tot 40 jaar301Aantal2023
40 tot 50 jaar441Aantal2023
50 tot 60 jaar428Aantal2023
60 tot 70 jaar374Aantal2023
70 tot 80 jaar258Aantal2023
80 tot 90 jaar122Aantal2023
90 jaar en ouder37Aantal2023
Aantal inwoners3.121Aantal2023
0 tot 5 jaar163Aantal2023
5 tot 10 jaar215Aantal2023
10 tot 15 jaar247Aantal2023
15 tot 20 jaar224Aantal2023
20 tot 25 jaar186Aantal2023
25 tot 29 jaar129Aantal2023
30 tot 35 jaar134Aantal2023
35 tot 40 jaar167Aantal2023
40 tot 45 jaar237Aantal2023
45 tot 50 jaar204Aantal2023
50 tot 55 jaar236Aantal2023
55 tot 60 jaar192Aantal2023
60 tot 65 jaar183Aantal2023
65 tot 70 jaar191Aantal2023
70 tot 75 jaar143Aantal2023
75 tot 80 jaar115Aantal2023
80 tot 85 jaar74Aantal2023
85 tot 90 jaar48Aantal2023
90 tot 95 jaar32Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Schone Lucht-Plateau. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Schone Lucht-Plateau.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden5Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners1,61Aantal2022
Gevulde handelspanden5Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,96Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Schone Lucht-Plateau. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.150Aantal2023
Huishoudens 1 persoon277Aantal2023
Huishoudens 2 personen323Aantal2023
Huishoudens 3 personen201Aantal2023
Huishoudens 4 personen218Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen131Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen28%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen11%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.397Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€75.403.387Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€53.975Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.280Euro2019
Interkwartiel verschil48.248Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt145Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie32Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €18%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €5%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €15%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €23%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€79.486.408Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€25.542Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.270Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)725Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)73%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Aantal nationaliteiten57Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit855Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit130Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Schone Lucht-Plateau.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23103A20-Code2024
RegionaamSchone Lucht-PlateauNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte110Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.227Aantal2024
Aantal inwoners3.121Aantal2023
Aantal huishoudens1.150Aantal2023
Aantal wagens1.595Aantal2022
Dichtheid adressen11,20Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners28,49Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens10,50Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens14,56Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Schone Lucht-Plateau.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder109Aantal2023
Alleenwonend277Aantal2023
Andere persoon61Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)754Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen454Aantal2023
Inwonende andere persoon54Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder180Aantal2023
Kind bij gehuwd paar780Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar176Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)196Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen84Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Schone Lucht-Plateau. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2019
Huizen-Transacties28Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties15Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€437.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€360.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€460.000Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€505.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€445.510Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€570.000Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€577.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€550.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€700.000Euro2019
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Schone Lucht-Plateau.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders205Aantal2023
Eigenaars944Aantal2023
% Huurders18%Percentage2023
% Eigenaars82%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Schone Lucht-Plateau. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.234Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945226Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970761Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000202Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201026Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen1.128Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen106Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.230Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Schone Lucht-Plateau. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Schone Lucht-Plateau

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Schone Lucht-Plateau. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wezembeek-Oppem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Ahornbomenlaan11 - 91970
Bloemenlaan10 - 81970
Bosweg1 - 99A1970
Boterbloemenlaan1 - 91970
Crocuslaan10 - 91970

Toon alle 39 rijen met adressen...