Statistieken Buurt Sint-Jozef

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Sint-Jozef in de gemeente Tielt (Tielt). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Sint-Jozef in de gemeente Tielt (Tielt). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Sint-Jozef
(grote afname van 15% naar 674 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Sint-Jozef is met 122 inwoners afgenomen van 796 inwoners in 1990 tot 674 inwoners in 2023 (dat is een grote afname van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -4 inwoners (-0,44%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Tielt met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Sint-Jozef: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Tielt met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Sint-Jozef Tielt (Tielt), 2: Plantijnbuurt, 3: buurt Keidam.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Sint-Jozef voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Sint-Jozef ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Sint-Jozef

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Sint-Jozef. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Sint-Jozef: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.180)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Sint-Jozef. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Sint-Jozef was €27.180. Er waren 435 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Sint-Jozef was €11.823.269.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 26 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Sint-Jozef in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tielt (Tielt) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Sint-Jozef (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Sint-Jozef in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Sint-Jozef: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Sint-Jozef helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Tielt (Tielt) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Sint-Jozef

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Sint-Jozef.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tielt (Tielt)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Sint-Jozef. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Sint-Jozef helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Tielt (Tielt) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Sint-Jozef voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen346Aantal2023
Mannen306Aantal2023
0 tot 10 jaar56Aantal2023
10 tot 20 jaar52Aantal2023
20 tot 30 jaar64Aantal2023
30 tot 40 jaar82Aantal2023
40 tot 50 jaar73Aantal2023
50 tot 60 jaar64Aantal2023
60 tot 70 jaar103Aantal2023
70 tot 80 jaar92Aantal2023
80 tot 90 jaar55Aantal2023
90 jaar en ouder9Aantal2023
Aantal inwoners674Aantal2023
0 tot 5 jaar29Aantal2023
5 tot 10 jaar27Aantal2023
10 tot 15 jaar29Aantal2023
15 tot 20 jaar23Aantal2023
20 tot 25 jaar29Aantal2023
25 tot 29 jaar35Aantal2023
30 tot 35 jaar44Aantal2023
35 tot 40 jaar38Aantal2023
40 tot 45 jaar32Aantal2023
45 tot 50 jaar41Aantal2023
50 tot 55 jaar34Aantal2023
55 tot 60 jaar30Aantal2023
60 tot 65 jaar55Aantal2023
65 tot 70 jaar48Aantal2023
70 tot 75 jaar54Aantal2023
75 tot 80 jaar38Aantal2023
80 tot 85 jaar33Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar9Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Sint-Jozef. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Sint-Jozef.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden17Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners25,45Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,49Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,98Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens358Aantal2023
Huishoudens 1 persoon182Aantal2023
Huishoudens 2 personen112Aantal2023
Huishoudens 3 personen25Aantal2023
Huishoudens 4 personen30Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen9Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon51%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen7%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen2%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften435Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€11.823.269Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.180Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€19.922Euro2019
Interkwartiel verschil16.694Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt84Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie50Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €29%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €6%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2016
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2020
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€12.070.485Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.289Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit570Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)35Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)87%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten25Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit82Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit47Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Sint-Jozef.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37015A201Code2024
RegionaamSint-JozefNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte17Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen563Aantal2024
Aantal inwoners674Aantal2023
Aantal huishoudens358Aantal2023
Aantal wagens285Aantal2022
Dichtheid adressen33,03Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners39,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens21,00Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens16,72Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Sint-Jozef.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder20Aantal2023
Alleenwonend182Aantal2023
Andere persoon10Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)82Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen144Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder26Aantal2023
Kind bij gehuwd paar77Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar29Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)38Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen38Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2019
Huizen-Transacties7Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Sint-Jozef.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders191Aantal2023
Eigenaars160Aantal2023
% Huurders54%Percentage2023
% Eigenaars46%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden392Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197074Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200056Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201058Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202032Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190057Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen250Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen142Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie391Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Sint-Jozef

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Sint-Jozef. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tielt (Tielt). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Deken Darraslaan1 - 928700
Gierigaardstraat10 - 88700
Ieperstraat75 - 838700
Keidamstraat71 - 758700
Kistestraat30 - 488700

Toon alle 12 rijen met adressen...