Statistieken Buurt Station

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Station in de gemeente Ardooie. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Station in de gemeente Ardooie. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Station
(groei van 6,1% naar 1.104 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Station is met 63 personen toegenomen van 1.041 personen in 1990 tot 1.104 personen in 2023 (dat is een groei van 6,1%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2 persoon (0,19%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Ardooie met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Station: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Ardooie met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ardooie-Centrum, 2: buurt Station Ardooie, 3: buurt Brabant-Lichterveldestraat, 4: buurt Champ à Veu, 5: buurt Ardooie-Verspreide Bewoning ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Ardooie met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Ardooie-Centrum, 2: buurt Station Ardooie, 3: buurt Brabant-Lichterveldestraat, 4: buurt Champ à Veu, 5: buurt Ardooie-Verspreide Bewoning, 6: buurt De Weze, 7: buurt Doelstok, 8: buurt Het Veld Ardooie, 9: buurt ’T Schaarken Ardooie, 10: buurt De Sneppe Ardooie, 11: buurt Tasse ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Station voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Station ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Station. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Station: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€31.215)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Station. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Station was €31.215. Er waren 640 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Station was €19.977.488.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Station in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Ardooie waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Station (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Station in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Station: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Station helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Ardooie getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Station.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Ardooie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Station. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Station helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Ardooie getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Station voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen586Aantal2023
Mannen569Aantal2023
0 tot 10 jaar130Aantal2023
10 tot 20 jaar107Aantal2023
20 tot 30 jaar141Aantal2023
30 tot 40 jaar173Aantal2023
40 tot 50 jaar134Aantal2023
50 tot 60 jaar161Aantal2023
60 tot 70 jaar112Aantal2023
70 tot 80 jaar99Aantal2023
80 tot 90 jaar77Aantal2023
90 jaar en ouder17Aantal2023
Aantal inwoners1.104Aantal2023
0 tot 5 jaar72Aantal2023
5 tot 10 jaar58Aantal2023
10 tot 15 jaar51Aantal2023
15 tot 20 jaar56Aantal2023
20 tot 25 jaar54Aantal2023
25 tot 29 jaar87Aantal2023
30 tot 35 jaar98Aantal2023
35 tot 40 jaar75Aantal2023
40 tot 45 jaar70Aantal2023
45 tot 50 jaar64Aantal2023
50 tot 55 jaar91Aantal2023
55 tot 60 jaar70Aantal2023
60 tot 65 jaar61Aantal2023
65 tot 70 jaar51Aantal2023
70 tot 75 jaar48Aantal2023
75 tot 80 jaar51Aantal2023
80 tot 85 jaar34Aantal2023
85 tot 90 jaar43Aantal2023
90 tot 95 jaar17Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Station. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Station.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden19Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners19,77Aantal2022
Gevulde handelspanden18Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,71Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,65Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens506Aantal2023
Huishoudens 1 persoon168Aantal2023
Huishoudens 2 personen173Aantal2023
Huishoudens 3 personen88Aantal2023
Huishoudens 4 personen53Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen24Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften640Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€19.977.488Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€31.215Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.847Euro2019
Interkwartiel verschil22.432Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt84Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie20Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €7%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€20.838.314Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.756Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.062Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)69Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten16Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit93Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit24Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Station.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode37020A01-Code2024
RegionaamStationNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte53Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen621Aantal2024
Aantal inwoners1.104Aantal2023
Aantal huishoudens506Aantal2023
Aantal wagens577Aantal2022
Dichtheid adressen11,64Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners20,70Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,49Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,82Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Station.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder43Aantal2023
Alleenwonend168Aantal2023
Andere persoon27Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)196Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen208Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder64Aantal2023
Kind bij gehuwd paar171Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar63Aantal2023
Lid van collectief huishouden36Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen76Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2019
Huizen-Transacties16Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€158.750Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€189.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€210.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€204.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€307.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€232.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Station.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders123Aantal2023
Eigenaars371Aantal2023
% Huurders25%Percentage2023
% Eigenaars75%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden532Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945191Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970171Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200080Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201019Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202046Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190022Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen488Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen44Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie530Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Station. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Station

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Station. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Ardooie. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berlingmolenstraat1 - 98850
Biekorfstraat1 - 88850
Boerderijstraat1 - 78850
Boncquetstraat1 - 98850
Cauwestraat1 - 98850

Toon alle 17 rijen met adressen...