Statistieken Buurt ’T Molentje

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt ’T Molentje in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt ’T Molentje in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt ’T Molentje
(zeer grote stijging van 42% naar 1.342 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt ’T Molentje is met 395 personen toegenomen van 947 personen in 1990 tot 1.342 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 12 personen (1,09%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Oedelem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt ’T Molentje: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Oedelem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Oedelem-Centrum, 2: buurt Haverbilken, 3: buurt ’T Molentje, 4: buurt Vliegende Paard, 5: buurt Doorn Beernem, 6: buurt Oedelem-Verspreide Bewoning, 7: buurt Oostveld-Kern, 8: buurt Kappershoek-Zeldonk, 9: buurt Maandagse, 10: buurt Boelare-Beverhoutsveld.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt ’T Molentje voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt ’T Molentje ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt ’T Molentje

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt ’T Molentje. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt ’T Molentje: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.991)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt ’T Molentje. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt ’T Molentje was €39.991. Er waren 695 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt ’T Molentje was €27.793.827.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt ’T Molentje in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beernem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt ’T Molentje (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt ’T Molentje in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt ’T Molentje: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt ’T Molentje helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beernem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt ’T Molentje

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt ’T Molentje.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt ’T Molentje. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt ’T Molentje helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beernem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt ’T Molentje voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen664Aantal2023
Mannen679Aantal2023
0 tot 10 jaar129Aantal2023
10 tot 20 jaar167Aantal2023
20 tot 30 jaar130Aantal2023
30 tot 40 jaar166Aantal2023
40 tot 50 jaar152Aantal2023
50 tot 60 jaar234Aantal2023
60 tot 70 jaar208Aantal2023
70 tot 80 jaar101Aantal2023
80 tot 90 jaar48Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.342Aantal2023
0 tot 5 jaar70Aantal2023
5 tot 10 jaar59Aantal2023
10 tot 15 jaar98Aantal2023
15 tot 20 jaar69Aantal2023
20 tot 25 jaar61Aantal2023
25 tot 29 jaar69Aantal2023
30 tot 35 jaar85Aantal2023
35 tot 40 jaar81Aantal2023
40 tot 45 jaar75Aantal2023
45 tot 50 jaar77Aantal2023
50 tot 55 jaar116Aantal2023
55 tot 60 jaar118Aantal2023
60 tot 65 jaar114Aantal2023
65 tot 70 jaar94Aantal2023
70 tot 75 jaar56Aantal2023
75 tot 80 jaar45Aantal2023
80 tot 85 jaar27Aantal2023
85 tot 90 jaar21Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt ’T Molentje. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt ’T Molentje.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden10Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners6,81Aantal2022
Gevulde handelspanden10Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,51Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,03Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt ’T Molentje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens545Aantal2023
Huishoudens 1 persoon122Aantal2023
Huishoudens 2 personen222Aantal2023
Huishoudens 3 personen78Aantal2023
Huishoudens 4 personen89Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen34Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon22%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen41%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften695Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€27.793.827Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.991Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.706Euro2019
Interkwartiel verschil33.675Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt103Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 10%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€30.517.243Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.084Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.319Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)13Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)98%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Aantal nationaliteiten17Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit24Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit11Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt ’T Molentje.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31003B02-Code2024
Regionaam’T MolentjeNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte107Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen649Aantal2024
Aantal inwoners1.342Aantal2023
Aantal huishoudens545Aantal2023
Aantal wagens757Aantal2022
Dichtheid adressen6,05Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,51Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,08Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt ’T Molentje.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder30Aantal2023
Alleenwonend122Aantal2023
Andere persoon16Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)272Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen330Aantal2023
Inwonende andere persoon8Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder52Aantal2023
Kind bij gehuwd paar252Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar79Aantal2023
Lid van collectief huishouden12Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)88Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen82Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt ’T Molentje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt ’T Molentje.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders72Aantal2023
Eigenaars471Aantal2023
% Huurders13%Percentage2023
% Eigenaars87%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt ’T Molentje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden556Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194531Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970103Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000306Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201025Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202055Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202118Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190018Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen518Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen38Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie554Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt ’T Molentje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt ’T Molentje

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt ’T Molentje. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beernem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Biestmeers1 - 98730
Bruggestraat100 - 998730
Dalstraat10 - 88730
Danegemstraat1 - 98730
De Leegte1 - 98730

Toon alle 28 rijen met adressen...