Statistieken Buurt Wetschot

Aantal inwoners per jaar in de buurt Wetschot
(grote daling van 23% naar 537 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Wetschot is met 160 inwoners afgenomen van 697 inwoners in 1990 tot 537 inwoners in 2022 (dat is een grote daling van 23%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -5 inwoners (-0,80%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Schoten met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wetschot: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Schoten met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Donk Schoten, 2: buurt Schotenhof, 3: buurt Wetschot, 4: buurt Berkenrode, 5: buurt Koningshof Schoten, 6: buurt Petappeltoren, 7: buurt Sepenburg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Wetschot voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Wetschot ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Wetschot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Wetschot. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Wetschot: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.910)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Wetschot. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Wetschot was €40.910. Er waren 305 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Wetschot was €12.477.516.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 33 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Wetschot in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Schoten waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Wetschot (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Wetschot in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Wetschot: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Wetschot helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Schoten getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Wetschot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Wetschot.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Schoten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Wetschot. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Wetschot helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Schoten getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen280Aantal2022
Mannen257Aantal2022
0 tot 10 jaar50Aantal2022
10 tot 20 jaar41Aantal2022
20 tot 30 jaar60Aantal2022
30 tot 40 jaar65Aantal2022
40 tot 50 jaar49Aantal2022
50 tot 60 jaar73Aantal2022
60 tot 70 jaar74Aantal2022
70 tot 80 jaar87Aantal2022
80 tot 90 jaar35Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Wetschot.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*13.160Aantal2023
Gescheiden*3.255Aantal2023
Ongehuwd*15.842Aantal2023
Verweduwd*2.103Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Schoten getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Wetschot helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften305Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.477.516Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.910Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€33.439Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Wetschot.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*31.642Aantal2023
Vreemdelingen*2.718Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Schoten getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Wetschot helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11040A12-Code2023
RegionaamWetschotNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen298Aantal2023
Aantal inwoners537Aantal2022
Aantal huishoudens228Aantal2021
Aantal wagens288Aantal2021
Dichtheid adressen9,71Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,49Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens7,43Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens9,38Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Wetschot.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties9Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Wetschot.

Adressen in de buurt Wetschot

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wetschot. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Schoten.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Akkerlaan1 - 992900
Beemdenlaan1 - 92900
Geuzenveldenstraat12 - 82900
Kraaienlei10 - 82900
Sluizenstraat100 - 912900
Wijtschotbaan1 - 92900