Statistieken Buurt Wijnegem-Centrum-Noord

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord in de gemeente Wijnegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord in de gemeente Wijnegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord
(zeer grote toename van 32% naar 3.416 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord is met 826 personen gestegen van 2.590 personen in 1990 tot 3.416 personen in 2023 (dat is een zeer grote toename van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 25 personen (0,86%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Wijnegem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wijnegem-Centrum-Noord: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Wijnegem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Wijnegem-Centrum-Noord, 2: buurt Wijnegem-Centrum-Zuid, 3: buurt Koolsveld, 4: buurt Ruggeveld Wijnegem, 5: buurt Zevenbunder Wijnegem, 6: buurt Fort Wijnegem, 7: buurt Den Hoek Wijnegem, 8: buurt Wijnegem Hof, 9: buurt Ertbrugge Wijnegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Wijnegem-Centrum-Noord voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Wijnegem-Centrum-Noord

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.561)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord was €34.561. Er waren 1.850 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord was €63.937.080.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Wijnegem-Centrum-Noord in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wijnegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wijnegem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Wijnegem-Centrum-Noord

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wijnegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wijnegem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.788Aantal2023
Mannen1.639Aantal2023
0 tot 10 jaar401Aantal2023
10 tot 20 jaar395Aantal2023
20 tot 30 jaar408Aantal2023
30 tot 40 jaar447Aantal2023
40 tot 50 jaar452Aantal2023
50 tot 60 jaar463Aantal2023
60 tot 70 jaar368Aantal2023
70 tot 80 jaar282Aantal2023
80 tot 90 jaar175Aantal2023
90 jaar en ouder36Aantal2023
Aantal inwoners3.416Aantal2023
0 tot 5 jaar176Aantal2023
5 tot 10 jaar225Aantal2023
10 tot 15 jaar208Aantal2023
15 tot 20 jaar187Aantal2023
20 tot 25 jaar198Aantal2023
25 tot 29 jaar210Aantal2023
30 tot 35 jaar210Aantal2023
35 tot 40 jaar237Aantal2023
40 tot 45 jaar227Aantal2023
45 tot 50 jaar225Aantal2023
50 tot 55 jaar231Aantal2023
55 tot 60 jaar232Aantal2023
60 tot 65 jaar199Aantal2023
65 tot 70 jaar169Aantal2023
70 tot 75 jaar138Aantal2023
75 tot 80 jaar144Aantal2023
80 tot 85 jaar103Aantal2023
85 tot 90 jaar72Aantal2023
90 tot 95 jaar31Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden51Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners15,52Aantal2022
Gevulde handelspanden45Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken10Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,93Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners4,69Aantal2022
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.461Aantal2023
Huishoudens 1 persoon467Aantal2023
Huishoudens 2 personen488Aantal2023
Huishoudens 3 personen196Aantal2023
Huishoudens 4 personen205Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen105Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.850Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€63.937.080Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.561Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.890Euro2019
Interkwartiel verschil24.765Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt89Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie22Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €13%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €17%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€69.253.650Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.256Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.092Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)193Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten53Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit335Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit142Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11050A000Code2024
RegionaamWijnegem-Centrum-NoordNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte82Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.975Aantal2024
Aantal inwoners3.416Aantal2023
Aantal huishoudens1.461Aantal2023
Aantal wagens1.514Aantal2022
Dichtheid adressen23,95Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners41,42Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens17,71Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens18,36Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Wijnegem-Centrum-Noord.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder147Aantal2023
Alleenwonend467Aantal2023
Andere persoon64Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)580Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen606Aantal2023
Inwonende andere persoon59Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder231Aantal2023
Kind bij gehuwd paar565Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar244Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)264Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen200Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties8Aantal2020
Huizen-Transacties28Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties26Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€204.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€198.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€275.187Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€271.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€355.100Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€355.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders511Aantal2023
Eigenaars948Aantal2023
% Huurders35%Percentage2023
% Eigenaars65%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.593Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945434Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970290Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000284Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201054Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020433Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190083Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen884Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen709Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.585Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Wijnegem-Centrum-Noord

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wijnegem-Centrum-Noord. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wijnegem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Azalealaan11A - 9B2110
Begonialaan1 - 92110
Bergenstraat1 - 82110
Beukenlaan1 - 92110
Boskantweg10 - 82110

Toon alle 28 rijen met adressen...